upanyaasa by Satyabodhachar Gatali

28.11.2009ರಿಂದ ಮತ್ತು 2.12.2009 ರವರೆಗೆ

ಮ/ಶಾ/ಸಂ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಭೋಧಾಚಾರ್ ಘಟಾಲಿ ಅವರಿಂದ

Pravachana by Sri Satyabodhachar Gatali

“phalavidu baaLdudake”
Jagannaathadaasara kRuti

ಉಪನ್ಯಾಸ
“ಫಲವಿದು ಬಾಳ್ದುದಕೆ”
ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಕೃತಿ

Click for Phalavidu Baldudake devaranama

ಸ್ಥಳ –

ಶ್ರೀ ಸುಮಧ್ವ ಸೇವಾಸಮಿತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ)

ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠ
ಶಾಕಾಂಬರಿನಗರ, ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು
ಬೆಂಗಳೂರು – 560070

Updated: January 25, 2010 — 7:36 am

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Sumadhwa Seva © 2022