Ramatirtharu

Sri Rama Tirtharu

Vrundavana @ Navavrundavana, Anegondi

Period – 1564 – 1584

ರಾಮತೀರ್ಥ ಗುರುವಂದೇ ರಾಮಪಾದಾಬ್ಜಭಾಜಕಂ |
ಸಮ್ಯಜ್ಞಾತಧರೇಶಾನಂ ರಾಮಪಾರಮ್ಯಸಾಧಕಂ |

रामतीर्थ गुरुवंदे रामपादाब्जभाजकं ।
सम्यज्ञातधरेशानं रामपारम्यसाधकं ।

ராமதீர்த குருவம்தே ராமபாதாப்ஜபாஜகம் |
ஸம்யஜ்ஞாததரேஶாநம் ராமபாரம்யஸாதகம் |

రామతీర్థ గురువందే రామపాదాబ్జభాజకం |
సమ్యజ్ఞాతధరేశానం రామపారమ్యసాధకం |

 

Vrundavana pravesha – Ashwayuja Shudda Chaturdashi

Ashrama Gurugalu – Sri Srinivasa Tirtharu (direct shishya of Vyasarajaru)

Ashrama Shishyaru –

Sri Lakshmikantha Tirtharu (Sosale Vyasaraja Mutt)

– Sri Sridhara Tirtharu (Kundapura Vyasaraja Mutt)

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತತೀರ್ಥರಿಂದ ವ್ಯಾಸರಾಜ ಮಠ ಮುಂದುವರಿಯಿತು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರತೀರ್ಥರಿಂದ ಸೋಂದಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಳಿಯಿರುವ ಹುಳೇಕಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಸರಾಜ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು  ಕುಂದಾಪುರ ವ್ಯಾಸರಾಜ ಮಠ ಮುಂದುವರಿಯಿತು.  ಅದೇ ಪರಂಪರೆ ಈಗ ಅಬ್ಬೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Sumadhwa Seva © 2022