Suyateendra Tirtharu

Sri Suyateendra Tirtharu

ಸುಶಮೀಂದ್ರ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಂ ರಾಘವೇಂದ್ರಗುರುಪ್ರಿಯಂ |
ಸುಯತೀಂದ್ರಗುರುಂ ವಂದೇ ಮೂಲರಾಮಾರ್ಚನೇ ರತಂ |

सुशमींद्र कराब्जोत्थं राघवेंद्रगुरुप्रियं ।
सुयतींद्रगुरुं वंदे मूलरामार्चने रतं ।

సుశమీంద్ర కరాబ్జోత్థం రాఘవేంద్రగురుప్రియం |
సుయతీంద్రగురుం వందే మూలరామార్చనే రతం |

ஸுஶமீம்த்ர கராப்ஜோத்தம் ராகவேம்த்ரகுருப்ரியம் |
ஸுயதீம்த்ரகுரும் வம்தே மூலராமார்சநே ரதம் |

16288-dscn9333

Ashrama gurugalu – Shri Sushmeendra Tirtharu

Ashrama Shishyaru – Shri Subudendra Tirtharu 

Aradhana – Phalguna Krishna chaturthi

Sri Suyateendra Tirtharu is the nirmaatru of the Modern Mantralaya, which was affected by severe floods.  He with his able administrators of the Mutt, did the splendid reconstruction work of Mantralaya, and offered it to the public with all facilities with better equipments.  During the flood, no one had the hope that the Mantralaya would come back to the level of the earlier days.  But the dedicated team of Mantralaya under the guidance of Sri Suyameendrachar did the job. 

He breathed his last at 12:10 AM (night)  on 21.03.2014 on the aradhana day of Sri Vyasarajaru. His Vrindavana Pravesha rituals will take place on the right side portions of His beloved Guru Sri Sushameendra Teertharu at Mantralayam.    Last year he had selected the right candidate as his successor in the form of Sri Subudendra Tirtharu and today he is no more.

Entire Karnataka salutes the great yathi for his contribution of Modern Mantralaya.

In the sannidhana of Sri Padmanabha TirtharuPadmanabha-Tirtharu-Suyateendra-Tirtharu-300x199

satyatmaru - suyateendraru SUYATEENDRA TIRTHARU

With Sri Satyatma Tirtharu during his visit to Mantralaya

Suyateendra'

\Suyateendraru-01 SuyateendraTirth swamiji offering Seva to VardendraTirth swamiji's Mool Vrundavana ( Pune).

In the Vrundavana sannidhana of Sri Varadendra Tirtharu

Varadendraru -   Suyateendraru

suyateendraaa

suyateendraru mudra

at kolhapur

At Kolhapura in the sannidhana of Mahalakshmi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Sumadhwa Seva © 2022