Bidarali SrinivasaTirtharu

BIDARAHALLI SRINIVASA TIRTHARA KATTE – HONNALI

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಗುರೂನ್ ವಂದೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಂಘ್ರಿ ಸದ್ರತೀನ್ |

ಶ್ರೀಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರದುಗ್ದಾಬ್ಧಿಪಾರಗಂತ್ರೂನ್ ಅಹಂ ಭಜೇ |

श्री श्रीनिवासगुरून् वंदे श्रीनिवासांघ्रि सद्रतीन् ।

श्रीमध्वशास्त्रदुग्दाब्धिपारगंत्रून् अहं भजे ।

శ్రీ శ్రీనివాసగురూన్ వందే శ్రీనివాసాంఘ్రి సద్రతీన్ |

శ్రీమధ్వశాస్త్రదుగ్దాబ్ధిపారగంత్రూన్ అహం భజే |

ஶ்ரீ ஶ்ரீநிவாஸகுரூந் வம்தே ஶ்ரீநிவாஸாம்க்ரி ஸத்ரதீந் |

ஶ்ரீமத்வஶாஸ்த்ரதுக்தாப்திபாரகம்த்ரூந் அஹம் பஜே |

Period 1590 – 1640

Gurugalu – Sri Yadavaaryaru

Place – Honnali in Shimoga District

Punyadina – Bhadrapada Bahula Dwiteeya

CLICK FOR FILE ON

BIDARAHALLI SRINIVASACHARYARU

Narayana Shabdartha by Srinivasa Tirtharu – Click 

 

ಗೃಹಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರೂ “ತೀರ್ಥ” ಪದವಿ ಪಡೆದ ಮಹಾನುಭಾವರು :-

ಒಮ್ಮೆ ರಾಯರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತೀರ್ಥರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಂಗಿದ್ದರು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಚಾರ್ಯರು ಬರೆದ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಂತಸಗೊಂಡು, ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪೂರ್ವಕ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ “ತೀರ್ಥ” ಬಿರುದನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದರು.‌ಅಂದಿನಿಂದ ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಚಾರ್ಯರು “ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತೀರ್ಥ” ದೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು.

ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದು : ಒಮ್ಮೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಯರು ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಾಗ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಖಾವ್ರತವಿದ್ದು ರಾಯರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ದೇವರಿಂದ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ, ಬರೀ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹೊರಟರು. ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಕಪ್ಪಾಗಿತ್ತು . ಆಗ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಯಾದವರ್ಯರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದಾಗ, ಅವರು “ನೀನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರುವೆ, ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ರಾಯರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ಮಾಡಿ ಬಾ* ಎಂದರು. ಅದರಂತೆ ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ರಾಯರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರು.

 

Mantrakshate at Mantralaya –

Once Sri Bidarahalli Srinivasacharyaru went to Raghavendra Swamigalu, during Chaturmasya. After samstana pooja, Rayaru asked Bidarahalli Srinivasacharyaru to sit for Theerthaprasada, but he hesitated to take the items as Rayaru takes Mustard (sasive) as a gesture to the offering of Kanakadasaru. As Bidarahalli Srinivasa thirtharu is from Uttaradimutt, he thought that he will have Vrathabhanga if he takes mustard.  ,Rayaru gave him mantrakshate and returned to his place Bidarahalli. When he went home, he observed that the mantrakshate given by Rayaru has turned to be black colour in his hands, whereas the mantrakshate given by rayaru for Yadavaryaru is still red colour only . Yadavaryaru told him that he has done wrong by not accepting mustard at the rayara mutt. Next day itself, Srinivasacharyaru went back to Rayaru and apologized for the same, and had the Theerthaprasada with mustard and received the mantrakshate from Rayaru.

Srinivasacharyarun was a nephew of Yadavaaryaru.

 

Bidarahalli Srinivasachar got the title “Thirtha”:

Once Rayaru, on his way went to Bidarahalli and met Srinivasacharyaru in his house and stayed there for a few days accepting his bhikshe. There, Rayaru had the opportunity of reading the works of Bidarahalli Srinivasacharyaru and was with full of admiration for Srinivasacharya,  who even though was a gruhasta, had dedicated himself to the spread of knowledge. Rayaru blessed him with the title “THIRTHA” and renamed him as “Bidarahalli Srinivasa Thirtha” instead of  “Bidarahalli Srinivasachar”. Thus he got the “thirtha” title even though he was not a sanyasi.

His works :- Commentary on

1. Srimanyaayasudha

2. Tatvaprakashika

3. Dashaprakaranateeka

4. Pramanapaddati

5. Bhagavatha

6. Rugbhashya

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Sumadhwa Seva © 2022