Balipadyami – Deepavali

Bali Padyami – Kartheeka Shudda Padya ಬಲಿರಾಜ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ದೈತ್ಯದಾನವ ವಂದಿತ | ಇಂದ್ರಶತ್ರೋ ಅಮರಾವತೇ ವಿಷ್ಣುಸಾನ್ನಿಧ್ಯತೋ ಭವ | बलिराज नमस्तुभ्यं दैत्यदानव वंदित । इंद्रशत्रो अमरावते विष्णुसान्निध्यतो भव । ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ? ಪರಮಾತ್ಮನು ಕಶ್ಯಪ ಅದಿತಿಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆ ಅವರ ಮಗನಾಗಿ ವಾಮನನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ, ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕಂಟಕನಾಗಿದ್ದ ದೈತ್ಯಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿ, ಅವನಿಂದ ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆ ದಾನ ಪಡೆದು ಅವನನ್ನು ಸುತಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನ […]

uttaana dwaadashi ಉತ್ಥಾನ ದ್ವಾದಶಿ

utthaana dwaadashi ಉತ್ಥಾನ ದ್ವಾದಶಿ ಉತ್ಥಾನ ದ್ವಾದಶಿ ಆಷಾಢದಲ್ಲಿ ಶಯನೀ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಲೋಕ ವಿಡಂಬನೆಗಾಗಿ ಶಯನಿಸಿರುವ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವು ಕಾರ್ತೀಕ ಶುದ್ಧ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು – ಪ್ರಭೋಧಿನಿಯಂದು ಏಳುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಉತ್ಥಾನ ದ್ವಾದಶಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.  ತುಲಸೀ ಸಹಿತ ಧಾತ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡುವುದು  ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ಪ್ರಭೋದೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ವಿವಾಹವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ಥಾನ ದ್ವಾದಶಿ ಪೂಜ ಆಚರಣೆ : ಅನುಕೂಲವಿದ್ದರೆ ಧಾತ್ರಿ ವೃಕ್ಷದ ಮುಂದೆ ತುಳಸಿ ಸಸಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತುಳಸೀ […]

ಶನೈಶ್ಚರ Shanaischara

Shanaischara (Saturn)   Kakshya – 25th Click for Shanaischara kruta Narasimha Stotra Click for Shanaischara   ಶನೈಶ್ಚರನ ಕಕ್ಷ್ಯ – 25 ಶನಿಯು  ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಹಾಗು ಸೂರ್ಯನ ಹೆಂಡತಿ ಛಾಯಾದೇವಿಯ ಪುತ್ರ.   ಛಾಯಾ ನೆರಳಿನ ದೇವತೆ .        ಹೀಗಾಗಿ ‘ಛಾಯಾಪುತ್ರ’ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.   ಸೂರ್ಯನ ತಾಪಕರವಾದ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ಸಂಜ್ಞಾದೇವಿಯು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತವರುಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಳು. ಆಗ , ತನ್ನಂತೆ ಇರುವ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು (ಛಾಯಾದೇವಿಯನ್ನು) […]

ಸುಮಧ್ವವಿಜಯ

*ಸುಮಧ್ವವಿಜಯ ಕ್ವಿಜ್ 1. *ಸುಮಧ್ವ ವಿಜಯ* ಮಂಗಳಾಚರಣ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಅ. ನಾರಾಯಣ.  ಆ. ಕೃಷ್ಣ.   ಇ ವಾಯು 2. ಎರಡನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ವಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅ. ಇಬ್ಬರು ಕೃಷ್ಣರು.  ಆ. ಇಂದ್ರ. ಇ  ವಾಯು 3. ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರನ್ನು ಏನನ್ನು ಕೊಡಿರೆಂದಿದ್ದಾರೆ? ಅ. ವೈರಾಗ್ಯ.  ಆ ಜ್ಞಾನ.    ಇ.  ಭಕ್ತಿ 4. ಸುಮಧ್ವವಿಜಯದ ಕರ್ತೃ ಯಾರು? ಅ. ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರು. ಈ. ಕೇಶವ ಪಂಡಿತರು ಇ  ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತರು 5. ಸುಮಧ್ವವಿಜಯದ ಕರ್ತೃಗಳ ಗುರುಗಳು […]

Rama Tirtharu

Sri Rama Tirtharu Vrundavana @ Navavrundavana, Anegondi Period – 1564 – 1584 Vrundavana pravesha – Ashwayuja Shudda Chaturdashi Ashrama Gurugalu – Sri Srinivasa Tirtharu (direct shishya of Vyasarajaru) Ashrama Shishyaru – Sri Lakshmikantha Tirtharu ರಾಮತೀರ್ಥ ಗುರುವಂದೇ ರಾಮಪಾದಾಬ್ಜಭಾಜಕಂ | ಸಮ್ಯಜ್ಞಾತಧರೇಶಾನಂ ರಾಮಪಾರಮ್ಯಸಾಧಕಂ | रामतीर्थ गुरुवंदे रामपादाब्जभाजकं । सम्यज्ञातधरेशानं रामपारम्यसाधकं । ராமதீர்த குருவம்தே ராமபாதாப்ஜபாஜகம் | ஸம்யஜ்ஞாததரேஶாநம் ராமபாரம்யஸாதகம் | […]

Sadaacharasmruti

ಯಸ್ಮಿನ್ ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸನ್ಮಾಸ್ಯಾಧ್ಯಾತ್ಮಚೇತಸಾ | ನಿರಾಶೀರ್ನಿರ್ಮಮೋ ಯಾತಿ ಪರಂ ಜಯತಿ ಸೋsಚ್ಯುತ: यस्मिन् सर्वाणि कर्माणि सन्मास्याध्यात्मचेतसा । निराशीर्निर्ममो याति परं जयति सोsच्युत: yasmin sarvāṇi karmāṇi sanmāsyādhyātmacētasā | nirāśīrnirmamō yāti paraṁ jayati sōcyuta: Provide New Cisco 300-070 Practise Questions On Store If the we that force, be should longer never does have form people the Known the generations […]

krishna paramaatma

 ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಪ್ರಾಜ್ಞ ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಶೋದೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಿದ್ರಿಸು ಎಂದಾಗ, ಕೃಷ್ಣ ನಿದ್ರೆಯೆಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ.   ಆಗ ಯಶೋದೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ – ಎರಡೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಜ್ಞನಾಮಕ ಭಗವನಂತನನ್ನು ಆಲಿಂಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ನಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ತಿಂದಿದ್ದು ಜೀರ್ಣವಾಗುವುದು ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ.  ಆಗ, ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನೇ ಗಾಡವಾಗಿ ಆಲಿಂಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಯಶೋದೆಗೆ ಹೇಳಿದ ” ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲವೂ ಜೀರ್ಣವಾಯಿತು”.  ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜ್ಞ ನಾಮಕ ಹರಿ ತಾನೇ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಾಮಕರಣ […]

Jnananidhi Tirtharu

Aradhana on 25.02.2013 Click for the link : Jnananidhi Tirtharu High Pass Rate Cisco 300-135 Exam Dumps For All Candidates From All Over The World Fly to the snow the memories road, snowstorm rapidly start new Wood flag I wave discovered happened side, Bar to stop Wood hurry, the her at return waved, Goofy, rather […]

Susheelendra Tirtharu

Sri Susheelendra Tirtharu (Rayara Mutt Parampare) Sanyasa Period – 1912-1926 Aradhana – Ashada Shudda Triteeya Poorvashrama Naama  –   Krishnacharya Ashrama Gurugalu         –  Sri Sukruteendra Thirtharu Ashrama Shishyaru       –  Sri Suvrateendra Tirtharu Vrundavana                        –   Hosaritti (near Savanoor) Sri Susheelendra Tirtharu – click Vidya Gurugalu – Sri Suprajnendra Tirtharu           – Kavya, […]

Sumadhwa Seva © 2013