Bheemana amavasye

Bheemana Amavasye

 

PDF file for Vratha CLICK

This Vratha is also called as Jyothirbheemeshwara Vratha.  ಜ್ಯೋತಿರ್ಭೀಮೇಶ್ವರ ಎಂದರೆ ದೀಪದ ಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ಭೀಮೇಶ್ವರನೆನಿಸಿರುವ ರುದ್ರದೇವರು.

ಎರಡು ತುಪ್ಪದ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತೀ ಪರಮೇಶ್ವರರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದರಿಂದ ದೀಪಸ್ತಂಭ ವ್ರತ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ

1.   Who has to do this Vratha?

      ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು.

Newly married ladies for first nine years after their marriage.   

2. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು ? How many years to be done ?

ಒಂಭತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ (9 Years)

ಮದುವೆಯಾದ ಮೊದಲ ಒಂಭತ್ತು ವರ್ಷ ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.

3. ವಿವಾಹಿತ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾ ?

Whether only married woman to perform?

ಉತ್ತರ : ಕನ್ಯೆಯರೂ  ತಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಪತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತ, ಕೈಗೆ ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ರತ ಆಚರಿಸಬಹುದು..

4.  When this vratha to be observed?

      ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಎಂದು ಆಚರಿಸಬೇಕು ?

On Ashada Bahula Amavasye day. Shravana maasa pooja starts with Bheemana Amavasye.    ಆಷಾಢ ಬಹುಳ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.

5.    Why this Vratha is being observed? ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಏಕೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ?

Women pray for the wellbeing of their husbands and brothers on this day. On this day, married ladies and unmarried girls pray for the welfare, happiness and long life of husbands, brothers and other males in the house. 

ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಕನ್ಯೆಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಪತಿಯೂ, ವಿವಾಹಿತ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಂಪದವಾಗುವುದು.

6.   For which God this Vratha is dedicated?

This Vratha is dedicated to Manoniyamaka Rudradevaru and parvathideviyaru

ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಮನೋನಿಯಾಮಕರಾದ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರರ  ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

7   What is the special of this Vratha?                           ಈ  ವ್ರತದ ಆಚರಣೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೇನು?

ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಲಿಂಗಾಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತೀ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ.  ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಡುಬು / ಇಡ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.   ಈ ಕಡುಬಿನಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು  ಹೊಸ್ತಿಲ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳ್ಳೆದೆಲೆ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಹರಿದ್ರಾ ಕುಂಕುಮದಿಂದ  ಪೂಜಿಸಿ ಮನೆಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಕೈಲಿ ಅ ಕಡುಬನ್ನು ಅವರ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಮೊಣಕೈನಿಂದ ಒಡೆಯಬೇಕು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ.  ಇದನ್ನು “ಭಂಡಾರ ಒಡೆಯುವುದು” ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.   ಈ ದಿನ ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

An idol of Shiva and parvathi is made of mud in the form of Linga.   Pooja to Parvathi-rudradevaru is made to please them.   On this day, Kadubu are prepared. Coins will be kept inside the kadubu/idli/wheat balls and male children will be asked to broke the kadubu.    This process is called as “Bhandara broking”. or  ‘Bhandara Hodiyuvudhu’. Keep Bandara on either side of the hostilu / bottom doorsill on betel leaves, betel nut, coins.  Apply turmeric powder and kumkum / vermilion powder to hostilu.  The brothers are made to stand one at a time with legs on either side of the hostilu and he has to break the Bandara with his elbows and as he bends to break them the sisters should bang the brother’s back with their elbows.  This is lot of fun with laughter and guffaws.  The bandara is stuffed with soaked Bengal gram or with coins.

On this day no items will be usually fried.

 

8.   ಈ ವ್ರತದ ಆಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಥೆಯಿದೆ.    

Is there any story behind Bheemana Amavasye?

This is a Vratha available in Skanda Purana

Once there lived a king named Vajrabahu in Sourashtra, whose son (the Prince) dead prematurely. The King was getting his son married in a grand manner. Still he decides to get dead son married by announcing rewards for those who come forward to give their daughter to this dead son.

A poor Brahmin comes forward to marry his daughter to the dead prince. The wedding was celebrated . That was on Amavasya Day. After the marriage celebration was over, the dead prince’s body was brought near Bhageerathi River for final rites. As the people were preparing the, thunder and lightening strikes along with heavy rains. The people got panicked and ran back to their homes leaving the dead body and the innocent girl there itself.

The girl remembered that it was the day of Jyothirbheemeshwari vrata, which her mother made her perform without fail every year.  She took bath in the river and molded two lamps and rolled out fiber of a plant to form the wick for the lamps.  She poured water into the lamps and did bhandara with Mud as there was no rice/wheat .

Shiva & Parvathi were the silent spectators for all her activities and were pleased with her devotion and blessed her.

She finished her pooja with whatever is available at that place.

As she finished her pooja Rudradevaru and Parvathi Deviyaru appeared before her. Lord Shiva broke the mud balls / bandara and asked her to ask for a boon.  She requested them to bring her husband back to life, which was granted.  The people next day were happy and surprised to see the prince alive and they took the two back in a procession and they lived happily ever after. Thus the Vratha became more popular after this incident.

 

9  Why Bheema’s name is there in this festival?    ಇಲ್ಲಿ ಭೀಮನ ಹೆಸರೇಕೆ ಬಂದಿದೆ ?

Bheema is one of the name of Mano Niyamaka Rudradevaru who is the main god for this festival.

ಭೀಮ ಕೂಡ ರುದ್ರದೇವರ ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.  ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಭೀಮನೆಂಬ ರುದ್ರದೇವರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ.

*ಭಂಡಾರ ಒಡೆಯುವುದು* – ಹಾಲಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ ಅದರಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಲಿಂಗಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿ ಅದರೊಳಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ್ರಗೊಂಡ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿರಿಸಿ, ರಂಗವಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಆ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ, ಹರಿದ್ರಾ ಕುಂಕುಮದಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ, ಪಾರ್ವತೀ ಪರಮೇಶ್ವರರ ಸ್ಮರಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರ ಕೈಲಿ ಅವರ ಮೊಣಕೈಯಿಂದ ಒಡೆಸಬೇಕು.

 

*ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ* :

ಮಹಿಳೆಯರು ಕೈಗೆ ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಜ್ಯೋರ್ತಿರ್ಭೀಮೇಶ್ವರನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ, ವ್ರತ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ವ್ರತ ಕೈಗೊಂಡರೆ ಒಂಭತ್ತು ವರ್ಷ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಬಾಗಿನ, ದೀಪದಾನಾದಿ ಗಳನ್ನು ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು.

ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯ ರಾಶಿ (ಅಕ್ಕಿ) ಹಾಕಿ , ಅದರ ಮೇಲೆ 2 ದೀಪದ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಕು . ಈ ದೀಪಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಪೂಜಾ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು:
ಮಣೆ, ಮಂಟಪ, ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯರ ಚಿತ್ರ ಪಟ, ನಂದಾ ದೀಪ, ತುಪ್ಪ, ಎಣ್ಣೆ, ದೀಪಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ಬತ್ತಿ, ಘಂಟೆ, ಪಂಚಪಾತ್ರೆ, ಉದ್ದರಣೆ, ಅರ್ಘ್ಯ ಪಾತ್ರೆ, ನೀರು, ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ, ವಿವಿಧ ಹೂವು, ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರೆ, ಗೆಜ್ಜೆ ವಸ್ತ್ರ, ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆ, ಅಡಿಕೆ, ಹಣ್ಣು , ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ,ದಕ್ಷಿಣೆ
ನೈವೇದ್ಯ – ಪಾಯಸ, ಹಣ್ಣು..ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪದಾರ್ಥ

9 ಗಂಟಿನ ಗೌರಿ ದಾರ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೂಜೆ ನಂತರ ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Sumadhwa Seva © 2022