Jayatheertharu

Sri Jayatheertharu is famous as Teekarayaru.

“Teeka” means – commentary

He has written commentary on majority of Sarvamoola Granthaas.

They are :

 1. Tathvaprakashika – brahmasootra bhashya Teeka
 2. Srimannyaayasudha – Anuvyaakhyaana Teeka
 3. Nyaayavivarana Teeka
 4. Prameya Deepika – Geetabhashya Teeka
 5. Nyaya Deepika – Geeta Tatparya Teeka
 6. Ishavasyopanishadbhashya Teeka
 7. Shat Prashnopanishad Bhashya Teeka
 8. Tathvasankhyaana Teeka
 9. tattvaviveka Teeka
 10. Tattvodyota Teeka
 11. Maayaavada Khandana Teeka
 12. Upadhi Khandana Teeka
 13. Prapanchamithyaatvaanumana Khandana Teeka
 14. Karmanirnaya Teeka
 15. Katha Lakshana Teeka
 16. Pramana Lakshana Teeka
 17. Vishnutathva Nirnaya Teeka
 18. Rugbhashya Teeka
 19. Vaadaavali
 20. PramaNa paddati
 21. Padyamaala

TEEKARAYARA GRANTHAGALA ADYANTA SHLOKAGALU

Sumadhwa Seva © 2022