|| ಎಲ್ಲ ಮಠಗಳಿಗೂ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು ಮಾತ್ರ || ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆ ಪಡೆಯದವ ಧರೆಯೊಳಗಿದ್ದರೇನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇನು ||

HOME

Sumadhwa Seva

Shakambari  Nagar Rayara Mutt, I Main, Rayara Mutt Road,
     Bangalore – 560070   Mobile 9042729165
 • “ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ

    udupi krishnaa

   

   

   

 • Whatsapp Panchanga to your mobile :

  Members will get Whatsapp  to mobile directly information on tithi, vaara, nakshatra, yoga, karana, etc.,

 • Those who wish to subscribe may please send Whatsapp Message to Mobile No 9042729165
 • Our Objectives:
  1. Learn & Spread – Srimadacharyara Granthagalu/Devaranamagalu/Dasara Mundigegalu with Tathva with detail in Kannada, English
  2. Info on Aradhanas, Saints, Dasarugalu, etc on their respective Aradhana Day/ Janma dina and information about the activities of Shakambari Nagar Rayara Mutt, Bangalore, etc
  3. Bhagavatha /Harikathamruthasara /Ramayana  –  Conducting periodic Quiz
  4. Conducting Seminars/ Workshops on Sandhyavandana, Devara pooja, and Prashnottara regularly and conducting classes regularly JNAANA YAGNA (“ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ”) at Shakambari Rayara Mutt, Bangalore, and at Coimbatore and other places by Madhwa Scholars/pontiffs.

  WEBSITE OWNER : NARAHARI SUMADHWA ( 9880921624 or 09042729165)

 • EMAIL ID – NARAHARISUMADHWA@YAHOO.IN
  Support  : PANEENDRA N GAUTHAM

  Sumadhwa Hits

  Facial Skin Care

17 Responses to “HOME”

 1. Ananda says:

  Namasthe to all

  I have some unique doubts on Ekadashi acharne pl do clarify
  1. Nitu upavasa means except thirtha we should not consume even drop of water accepted but …. It is scientifically proven that air contains water molecules and while inhaling we will consume moist air that means we are consuming water..
  2. In Hasu (COW) there are more than 300crore gods present including Mahavishnu ,Lakshmi and till end of chart all Yaksha Gandharva purusha’s accepted but on Ekadashi day we feed cow it means all 300crore gods consuming feed/food..etc..so??????
  3.If we feed food to gods on Ekadashi day as described in claim 2 we are definitely going to offer seviour papa… but in other hand if cow dies because of no feed then attains GOHATA papa… now which one to consider and to leave, among both which is greater than which????
  4.In case if we visit any temple on ekadashi day they will give thirtha but if happens to be second time taking thirtha (once taken @ home)now leaving thirtha is also a papa taking twice on Ekadashi day is also a papa…..?
  5.On the same context of above if in temple they give prasada that to made of rice what to do?///??????????

  for my mind now major thing striking is how to measure level of papa/ punya or Papa punys is just Bogous

 2. Here is the reply to the query from Mr Anand about Ekadashi Query

  Q.No.1 Reply
  – Inhaling moisture along with air doesn’t mean consuming water. If it is so, try to quench your thirst by inhaling air.

  Q.No.2 Reply
  – Feeding cows is just like feeding your kids.Are devatas not preseent in your kids?. Does it mean you are feeding devatas?

  Q.No.3 Reply
  – Ekadashi is meant for human beings and not animals.So feeding them doesn’t fetch papa.

  Q.No.4 Reply
  – Rejecting thirtha second time doesn’t result in papa,because we are expected to take thirtha only once.

  Q.No.5 Reply
  – Reject without any hinderance

 3. Raghavendra Rao Dhumalrao says:

  Sir, Reply to sameerana says:
  December 24, 2010 at 1:32 pm reg why we should perform sandhyavandana asking the reasons.
  1. If a Dwija, after upanayanam, neglects bathing for seven days and ignores sandhya for three day, then for the rest of life he will remain,equivalent to a person in the last varna ‘Sudra’, When such a person dies, he will be reborn as a dog.
  2. By mere birth in a particular family, a person does not become Dwija. One gets Brahminhood etc by Sanskaras and means of adopting certain prescribed rituals. Before the Upanayana Sanskar, all boys are equivalent to individuals in the fourth group(Varna)
  3. Once the upanayanam ceremony is performed that does not make him eligible to remain dwija through out the life. To retain the Brahminhood thus obtained by the Upanayanam one has to pertorm Sandhya regularly. By neglance of Sandhya one down grades oneself to last varna as said above. It is emphasised that Sandhya is compulsory discipline through out the life of every dwija. Any one neglecting Sandhya week long or if one is affected by Physical or mental set backs then for such a person a brief Upanayana Sanskar is to be done.4. Alternatively, in order to protect Brahminhood of such persons the following instructions may be followed. IF A PERSON SUFFERING FROM CHRONIC DISEASES OR MENTAL ILLNESS, EITHER HIS FATHER OR BROTHER OR ANY ONE ELSE INTERESTED IN HIM SHOULD PERFORM SANDHYA EVERY DAY THREE TIMES ON HIS BEHALF”
  5. iF We just complete on these thoughts for a while, we will appreciate how much importance our ancestors/Rishis have given for adoption of this Vedic Prayer in daily life. One has to understand the protective power and other benefits of Gayatri. Then one would certainly be able to make Tri-Sandhya an in seperable part of his life routine.

  If any more douts on Sandhyavandana, I can further detailed explanation on Exceptional circumstances for ommission of Sandhyavandanam

  Dhumalrao Raghavendra Rao

 4. Kadur Sridharacharya says:

  Sumadhva sevaa kartrugalige shubha kaamanegalu,

  Nimma kadeyinda bahalavaagi Vyasa-Dasa seeveu nadeyuttide, visheshavaada mattu uttamavaada mahitigalannu Srimadaacharyaraadiyaagi eegina yatiga tanaka madhvajagattige tilisuva prayatna maadiddeeti. Sadhyavaadare panditara baggeyu gamanaharisi avarugala upanyaasa ityadigala bagge jignaasugalige tilisi kottare uttama ennuvudu nanna abhipraya.

  Shrishananghri dasara padarenu,
  Kadur Sridharacharya.

 5. Ramesh says:

  Shree Gurubhyo Namaha,
  Shree Haraye Namaha

  Shreeyutha Narahariyavarige nanna namaskaaragalu. Nimage nenapiddirabahudu neevu namma Sanjayanagar Raayara muttakka bandiddiri. Shree Anjaneya Yuvaka Mandaliya kaaryakramakke bandu thamma bhashanvannu kottiddu thamage nenapirabahudu.

  Naanu yuvaka mandaliya obba sadasya. Eega naanu nimage keluttiruvudu enandare thammalli namma madhwa sampradaayanusaar Shree Sathya Naaraayanavratha pooja paddatiya pustaka athava adenadaru e-mail maaduvudaadare nanage sahaaya vaaguttade.

  Adaralli modalu Ganeshana pooje, navagraha pooje, varuna devara pooja (shodasha pooja krama) ityaadi reethiyalliruvudaadare thumba sahaayavaaguttade. Ee pustaka athava e-mail maadidare sahaaya vaaguttade.

  Inthi,
  Shree Hari Vaayu Gurugala seveyalli,
  ramesh
  91-080-9964871777
  Sanjaynagar, Bangalore

 6. Sathyavijay Kumar says:

  Namaskara Narahari,

  First of all I thank you for running such a beautiful and useful website. I’m getting benefited a lot from this site and really would thank you once again for letting us know about gyanasampat group. Rajesh sir of gyanasampat team is helping me to get books of Sri TSR. Wish you a very happy diwali.

  Thanks.

 7. RAGHAVENDRA says:

  Om namo Narayanaya I appreciate & congratulate on your tremendous efforts to improve daivatva in all the way. I kindly request you to prepare deepavali sri Laxmi pooja vedhi & navaratri (dasara) along with kalas pratistapana & pooja vedhi’s in kannada pdf form and send it to my email id. which is most important for american kannadiga’s to worship on these festivals.

  Regards
  Raghavendra Konnur

 8. Ramesh says:

  Respected Narahari Ji
  I’m referring to the questions asked by
  Ananda
  November 18, 2010 at 11:33 pm
  Q No 5.On the same context of above if in temple they give prasada that to made of rice what to do?///??????????
  and your reply
  Q.No.5 Reply
  – Reject without any hinderance
  I want to say this:
  When it comes to accepting God’s Prasadam or doing God’s work, all rules can be transcended. After all, rituals are to gain God’s Grace, and prasadam is God’s Grace. So my submissiont is that accepting Prasadam will not violate any Vrata or Parayana. However, one should not abuse this exception by consuming handfuls. Accepting a token amount will not be a violation. Am I right?

 9. pramoda says:

  Sriman Narahari Sumadhwa you are doing great job. Educating the youth who are net savvy through this media is commendable job. Handsoff for your effort…

  I have a question;
  In devarapuje after mukhyaprana naivedya we do two parts (niveditha anna) to do naivedya to garuda shesha and why its not in practice to take garuda and shesha prasada?

 10. Mayur Kulkarni says:

  Dear Sir,
  This is a wonderful concept and very very very useful service you’ve done to everyone esp. madhwas. I am a small bhakta from Kolhapur and i use your information during my speeches and pravachanas at Sri Raghavendra Swamy mutt here in Kolhapur. You are unaware how useful your site is. Also i’ve done my payovrata referring your website only. Thank you in tons …..
  I have an addition. Kindly list all mutts available in and outside india with branches address and contact nos. Bhaktas like me find it very difficult to find mutts in various parts of the country. please include and call for all mutt branches, private mutts, madhwas who can provide place, food etc to others. It is a very challenging task but Sri Hari Vayu Guru shall help you for this very noble and important cause.
  I am not sure wether you read such mails daily, but kindly reply when you read it.
  Thank you very much.
  (today i refered Sri Vadirajaru charitra for my speech) ( My all well wishes and special prayers shall be your royalty)
  Thank you once again,
  Mayur Kulkarni
  9890677006

 11. N.Gopal says:

  Sir, I have a basic doubt. I have Hanuma-Bheema-Madhwa photo in my pooja room and I offer pooja to this photo along with other devara patagalu. Recently some one told me that Hanuma-Bheema-Madhwa photo should not be kept in one’s pooja room and pooja should not be offered to this – especially when one has children who are yet to get married. I was told that either the marriage will get delayed or there will be no marriage. Is this true? If this is true, what am I supposed to do? Being a madhwa I cant imagine that this can be true. I will be grateful if you can please clear my doubt.

 12. girijamba says:

  request to please publish Dasharatha kritha sri Shani Stotra in Kannada please
  Girijamba M.S Mysore

 13. R Venkataraman says:

  Namaskaragalu,
  Sumadhwa seva is doing very comandable job, by spreading Dvaitha Sidhantha of Sri Madwacharyaru. It also publishes the history, slokas, aradhanas of many yathi srestaragalu.It is not easy to do this service continuously without any interruption. It will take lot of pain & to overcome many struggles. The best thing Sumadva Seva doing is sharing of information & knowledge to all. I personally appreciate the efforts being taken by “Sumadva Seva” & Sri Narahari Sumadwa. Sir please continue your service.

  Request : Please let us know where we can get the Audio CDs or Cassetes of Sthotragalu on Sri. Vyasarajaru, Sri Vijyayeendraru, Sri Vadhirajaru, Sri Sripadarajaru & Sri Jayatheertharu. We badly need of theses audio CDs to chant the sthotragalu daily… Please help..

  R Venkataraman,
  Cell No.9442116931

 14. VAMAN RAO M.K. says:

  Respected Sri Narahari,

  Thanks for your marvelous contribution towards MADWA COMMUNITY. The way of awareness and guidelines you are drawing to madwa community show your richness having in you. I expect more & more
  information of Sri Raghavendra swamy gurugalu. The way showed towards my health is unbelievable
  Please provide full details of Raghavendra swamiji.

  Namaskara Rayare,

  VAMAN RAO

 15. ramyarao says:

  I have some queries like
  !.Duryodhana went to swrgha is that true….?
  2.While bringing Draupadi she had ruthu cycle at that time,is that true….?
  3.if bhimsen devru is only madwacharyaru means how could he be kshathreeya n why dont we find temples of bmeema

 16. Aralumallige parthasarathy says:

  Sumadhwa sevas Seva is legendary . It’s motives are divine and accomplishments are historic. What took three to four centuries in a capsule form sumadhwa selva has given in just a decade so effectively in an understandable language . Hearty congratulations . God bless sumadhwa family.
  Aralumallige parthasarathy

 17. VAMAN RAO M.K. says:

  Respected Sri,Narahari,

  Can you provide power of Sri BHOOTA RAJARU covers Sonda SRI VADIRAJ MUTT at DAVALAGANGE.. I got the information that is Sri BHOOTA RAJARU will be watched in the night at the surroundings of very very religious as well as sacred place VAdiraja MUTT. Guruji, can explain in detail.

  Namaskara Rayare,

  VAMAN RAO

Leave a Reply