“srinivasa kalyaNa”

15.05.2010 ರಿಂದ 23.05.2010ರವರೆಗೆ

ಮ/ಶಾ/ಸಂ ಶ್ರೀ ಹೊಳವನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯ

ಅವರಿಂದ

“ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ”

ಉಪನ್ಯಾಸ

ಸ್ಥಳ –

ಶ್ರೀ ಸುಮಧ್ವ ಸೇವಾಸಮಿತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ)

ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠ

ಶಾಕಾಂಬರಿನಗರ, ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು

ಬೆಂಗಳೂರು – 560070

Updated: May 6, 2010 — 5:30 am

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Sumadhwa Seva © 2022