“Narasimhavatara”

24.05.2010 ರಿಂದ 27.05.2010ರವರೆಗೆ

ಮ/ಶಾ/ಸಂ ಹೊಳಲಗುಂದ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ

ಅವರಿಂದ

ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಮಸ್ಕಂಧ


“ನರಸಿಂಹಾವತಾರ”

ಉಪನ್ಯಾಸ

ಸ್ಥಳ –

ಶ್ರೀ ಸುಮಧ್ವ ಸೇವಾಸಮಿತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ)

ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠ

ಶಾಕಾಂಬರಿನಗರ, ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು

ಬೆಂಗಳೂರು – 560070

Updated: May 11, 2010 — 8:17 am

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Sumadhwa Seva © 2022