“Harivayustuti”

28.05.2010 ರಿಂದ 31.05.2010ರವರೆಗೆ

ಮ/ಶಾ/ಸಂ ರಘೋತ್ತಮಾಚಾರ್ಯ
(ಶ್ರೀ ಅದಮಾರು ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥರ ಶಿಷ್ಯರು)

ಅವರಿಂದ

“ಶ್ರೀ ಹರಿವಾಯುಸ್ತುತಿ”

ಉಪನ್ಯಾಸ

ಸ್ಥಳ –

ಶ್ರೀ ಸುಮಧ್ವ ಸೇವಾಸಮಿತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ)
ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠ
ಶಾಕಾಂಬರಿನಗರ, ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು
ಬೆಂಗಳೂರು – 560070
Updated: May 11, 2010 — 8:00 am

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Sumadhwa Seva © 2022