Month: September 2009

Sukruteendra Tirtharu

ಸುವಿದ್ವತ್ಕಮಲೋಲ್ಲಾಸಮಾರ್ತಾಂಡಂ ಸುಗುಣಾಕರಂ ಸಚ್ಚಾಶಾಸ್ತ್ರಸಕ್ತಹೃದಯಂ ಸುಕೃತೀಂದ್ರಗುರುಂ ಭಜೇ | सुविद्वत्कमलोल्लासमार्तांडं सुगुणाकरं सच्चाशास्त्रसक्तहृदयं सुकृतींद्रगुरुं भजे । suvidvatkamalōllāsamārtāṁḍaṁ suguṇākaraṁ saccāśāstrasaktahr̥dayaṁ sukr̥tīṁdraguruṁ bhajē | Period – 1903-1912 Vrundavana @ Nanjangud Aradhana – Ashwayuja Shudda Dashami Ashrama Gurugalu –  Sri Supragnendra Thirtharu Ashrama Shishyaru – Sri Susheelendra Thirtharu

Vijaya Dashami

Vijaya Dashami “ವಿಜಯದಶಮಿ” –  ವಿಜಯ – ವಿಜಯನಿಗೆ ವಿಜಯವನ್ನು   ದ – ನೀಡಿದ ಶಮಿ – ಶಮೀ ವೃಕ್ಷ 3 1/2 muhurtha – ಮೂರೂವರೆ ಮುಹೂರ್ತ – Vijayadashami is recognised as one of the  3 1/2 muhurthas.    We need not look for muhurtha or dinashuddi for this day.  This Dashami gets us immense punya if we make daana.    On this […]

Ayuda pooja “ಆಯುಧಪೂಜ”

When is Mahanavami or Ayudha pooja is celebrated ? “Ayudha Pooja” or “astra pooja” is  part of Dasara festivals.  This is celebrated on Ashwayuja Shudda Navami popularly called as Mahanavami Day.  During  Ashwayja Masa shukla paksha padya for nine days it is a festive period.  During this period, pooja done to any devate will be […]

Saraswathi pooja

ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ/ ವೇದವ್ಯಾಸ ಪೂಜೆ    Vedavyasa Temple @ Badri                                                   Yadavaarya karaarchita Vedavyasaru ಜಯತಿ ಪರಾಶರಸೂನು: ಸತ್ಯವತೀ ಹೃದಯನಂದನೋ ವ್ಯಾಸ: | ಯಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದಾದ್ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ನಾರಾಯಣಕಥಾಮಿಮಾಂ | (ಹರಿವಂಶ) ಜಯತ್ಯಜೋಽಖಂಡಗುಣೋರುಮಂಡಲ: ಸದೋದಿತೋ ಜ್ಞಾನಮರೀಚಿಮಾಲೀ | ಸ್ವಭಕ್ತಹಾರ್ದೋಚ್ಚತಮೋನಿಹಂತಾ- ವ್ಯಾಸಾವತಾರೋ ಹರಿರಾತ್ಮಭಾಸ್ಕರ: (ಮ.ಭಾ.ತಾ.ನಿ) ವಾಗ್ವಾಣೀ ಭಾರತೀ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಭಾಷಾ ಗೀ: ಶಾರದಾ ಸ್ವರಾ | ಸರಸ್ವತೀ ಕಾಮಧೇನುರ್ವೇದಗರ್ಭಾಽಕ್ಷತ್ಮಿಕಾ | ೧ | ದ್ವಾದಶೈತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಸರಸ್ವತ್ಯಾಸ್ತ್ರಿಸಂಧಿಷು | ಜಪನ್ ಸರ್ವಜ್ಞತಾಂ ಮೇಧಾಂ ವಾಕ್ಪಟುತ್ವಂ ಲಭೇದ್ಧ್ರುವಂ | […]

pranesha dasaru

ಪ್ರಾಣಪತಿಪದದ್ವಂದ್ವ ಪಂಕಜಾಸಕ್ತಮಾನಸಂ | ಶಮಾದಿಗುಣಸಂಯುಕ್ತಂ ಶ್ರೀಪ್ರಾಣೇಶಗುರುಂ ಭಜೇ | प्राणपतिपदद्वंद्व पंकजासक्तमानसं । शमादिगुणसंयुक्तं श्रीप्राणेशगुरुं भजे । prāṇapatipadadvaṁdva paṁkajāsaktamānasaṁ | śamādiguṇasaṁyuktaṁ śrīprāṇēśaguruṁ bhajē | Pranesha Dasaru – lingasuguru Period – 1736 – 1822 Birth place – Lingasuguru Ankita by – Jagannathadasaru Janma nama – Yogeendra Gurugalu – Rotti Varadacharyaru & Sri Jagannathadasaru click – Devaranamagalu by Pranesha Dasaru […]

“Sundarakanda”

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುವಿದ್ಯೇಂದ್ರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಂದ Bhagavatha Pravachana daily 07.01.2021ರಿಂದ 13.01.2021ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ @ 6.30 pm ಸ್ಥಳ :  ಶಾಕಾಂಬರಿ ನಗರ ರಾಯರ ಮಠ, ಬೆಂಗಳೂರು, Venue – Rayara Mutt, Shakambari Nagar, Bangalore

Shukacharyara janmadina

Shuka Maharshigala Punya Dina 23.9.2009 He was born on Ashwayuja Shudda Panchami Sage Shukacharya is the incarnation of Rudra devaru Dronaputra Ashwattama is also the incarnation of Rudradevaru.  But in Ashwattama avataara, since he had tasted the milk given by Duryodhana, he had to join Kauravaas to fight against Paandavaas.  So, he wanted to born […]

SRINIVASA KALYANA QUIZ

In which Purana “Srinivasa Kalyana” is available? Who wrote “Srinivasa Kalyana”? What is the name of Tirupathi in Dwaparayuga? Who was deputed to find out who is Sarvottama? From what material is the Srinivasa devara mooruthi is made up of? For how many years did Sri Vyasarajaru did Nitya pooja for Tirupathi Thimmappa? Under which […]

Madhava Thirtharu

HE IS THE THIRD DIRECT SHISHYARU OF  SRIMADWACHARYARU, AFTER PADMANABHA   THIRTHARU, NARAHARI THIRTHARU. JANMA NAAMA – VISHNU SHASTRI UPADESHA GURUGALU –   SRI MADWACHARYARU VRUNDAVANA – MANURU BRUNDAVANA PRAVESHA – BHADRAPADA BAHULA AMAVASYE (MAHALAYA AMAVASYE DAY) PERIOD : 1333-1349 AD HIS SUCCESSOR – AKSHOBHYA THIRTHARU The headquarters of this matha is at Tambihalli , Mulubagal, Kolar […]

Sumadhwa Seva © 2022