“Sundarakanda”

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ

ಪ್ರವಚನ
ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುವಿದ್ಯೇಂದ್ರತೀರ್ಥ
ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಂದ

Bhagavatha Pravachana daily

07.01.2021ರಿಂದ 13.01.2021ವರೆಗೆ

ಪ್ರತಿದಿನ @ 6.30 pm

ಸ್ಥಳ :  ಶಾಕಾಂಬರಿ ನಗರ ರಾಯರ ಮಠ, ಬೆಂಗಳೂರು,

Venue – Rayara Mutt, Shakambari Nagar, Bangalore

Updated: January 5, 2021 — 7:41 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Sumadhwa Seva © 2022