Lakshmidhara Tirtharu

Shri Lakshmidharatirtaru

(Sripadaraja Mutt Parampare)

Ashrama Gurugalu – Sri Padmanabha Tirtharu

Ashrama Shishyaru – Sri Sankarshana Tirtharu

Period – 1324 – 1334

Aradhana – Margashira Pournami

First shishyaru of Padmanabhatirtharu

gOvardhanadharam dEvam gOpInaatham manOharam|

dhyaayaMtaM satatam noumi lakShmIdharayatIshvaram|

ಗೋವರ್ಧನಧರಮ್ ದೇವಮ್ ಗೋಪೀನಾಥಮ್ ಮನೋಹರಮ್|

ಧ್ಯಾಯಂತಂ ಸತತಮ್ ನೌಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಧರಯತೀಶ್ವರಮ್|


Updated: December 18, 2010 — 3:50 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Sumadhwa Seva © 2022