KANAKADASARA SAHITYA

“ಕನಕದಾಸರ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ”

ಉಪನ್ಯಾಸ – ಮ|ಶಾ|ಸಂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಾಚಾರ್

ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 7ರಿಂದ 8 ರವರೆಗೆ

ದಿನಾಂಕ 11.5.2009ರಿಂದ 14.5.2009ರವರೆಗೆ

ಸ್ಥಳ –

ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠ

ಶಾಕಾಂಬರಿ ನಗರ

ಬೆಂಗಳೂರು – 560070

Updated: May 10, 2009 — 11:39 pm
Sumadhwa Seva © 2013