Dashavatara Stotra

“ದಶಾವತಾರ ಸ್ತುತಿ”
(ವಾದಿರಾಜರ ಕೃತಿ)

matsyaಪ್ರವಚನಕಾರರು – ಶ್ರೀ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯರು

(ಬಾಳಗಾರು ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯರು)

ಸಮಯ – ಸಂಜೆ 7ರಿಂದ 8

ದಿನಾಂಕ 15.5.2009ರಿಂದ  23.5.2009ರವರೆಗೆ

17.5.2009ರಂದು ಉಪನ್ಯಾಸವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
{ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಂದನ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಂದ
“ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿರುತ್ತದೆ}

ಸ್ಥಳ – ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠ
ಶಾಕಾಂಬರಿನಗರ
ಬೆಂಗಳೂರು – 560070

Updated: May 14, 2009 — 9:42 pm
Sumadhwa Seva © 2013