“ಕೃಷ್ಣಾಮೃತಮಹಾರ್ಣವ” – upanyasa Krishnamruta maharnava

ದಿನಾಂಕ 25.1.2010ರಿಂದ  31.1.2010ರವರೆಗೆ

“ಕೃಷ್ಣಾಮೃತಮಹಾರ್ಣವ”

“KriShNaamruta mahaarNava”

ಪ್ರವಚನಕಾರರು –

ಮ\ಶಾ\ಸಂ ಶ್ರೀ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯರು

Sri Jayatirthacharyaru

(ಬಾಳಗಾರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯರು)

ಸಮಯ – ಸಂಜೆ 7ರಿಂದ 8

ಸ್ಥಳ – ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠ
ಶಾಕಾಂಬರಿನಗರ
ಬೆಂಗಳೂರು – 560070

Updated: January 25, 2010 — 8:02 am

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Sumadhwa Seva © 2022