“ರಾಯರ ಉತ್ತರಾರಾಧನೆ”

ಶ್ರೀ ಸುಮಧ್ವ ಸೇವಾಸಮಿತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್(ರಿ)

ಶಾಕಾಂಬರಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560070

ರಾಯರ ಉತ್ತರಾಧನೆ

ಬೆಳಿಗ್ಯೆ ೯.೦೦ ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಲಿ ಸದಸ್ಯರಿಂದ  –    ಭಜನೆ

ಬೆಳಿಗ್ಯೆ 10.00 ಘಂಟೆಗೆ

ಶ್ರೀ ಹೊಳವನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರಿಂದ

ಉಪನ್ಯಾಸ “ತಂತ್ರದೀಪಿಕಾ”

ಬೆಳಿಗ್ಯೆ  11.30 ರಥೋತ್ಸವ

ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ ದೇವರನಾಮ

ಶ್ರೀ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಸುಮಧ್ವ ಗೌತಮ್

ಮತ್ತು

ಕುಮಾರಿ ಸಹನ ವಸಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಸಂಗಡಿಗರು

Updated: August 9, 2009 — 9:18 am
Sumadhwa Seva © 2022