Rayara Aradhana

Sri Raghavendra Swamigala 338th Aradhana

Aug 7, 8 and 9th, 2009

Invitation

rayaru-mantralaya

INVITATION – PDF FILE

7.8.2009  FRIDAY – POORVARADHANA

9.00 am – Harinama sankeerthana

by Sri Vedavyasa Bhajana Mandali

10.30 am  Pravachana by Sri Haridasa Bhat

on “Geetha Prasthana”

6.30 pm   “Haridasa Lahari”

by Smt Seeta Vittal, Smt Latha Acharya, Smt Suma Bhat

=====================================================

8.8.2009   SATURDAY – MADHYARADHANA

8.00 am  –  Harinama sankeerthane

by Nandanavana Trust members

9.00 am  – Harinama sankeerthane

by Sri Sudha Bhajana Mandali

10.30am – “Bedojjeevana” –

Sri  Vyasarajakrutha grantha –

Release and Pravachana by Sri Dwarakanathacharyaru

6.00pm     PRASHNOTTARA KARYAKRAMA

“SUMADHWA QUIZ”

======================================================

9.8.2009  SUNDAY  –  UTTARARADHANA

9.00am – Harinama Sankeertane

by Helavanakatte Giriyamma Bhajana Mandali

10.30am “Pravachana”  –  Sri Holavanahalli Srinivasachar

“Tantradeepika”

6.30pm  “Haridasa Nadanjali”

Smt Veena Varuni Hariprasad

– Devaranama and Veena Recital

=================================================


Updated: July 19, 2009 — 1:46 pm
Sumadhwa Seva © 2022