Krishnavatara

11.8.2009 to 20.8.2009

“Krishnavatara” “ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ”

ಉಪನ್ಯಾಸ

ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ

ಮ|ಶಾ|ಸಂ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯರಿಂದ

jayatheerthachar(ಶ್ರೀ ಬಾಳಗಾರು ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯರು)

ಸ್ಥಳ –   ರಾಯರ ಮಠ
ಶಾಕಾಂಬರಿನಗರ
ಬನಶಂಕರಿದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು
ಬೆಂಗಳೂರು – 560070

Updated: August 11, 2009 — 10:40 pm
Sumadhwa Seva © 2022