Dheerendra Theertharu

sri-dheerendra-teertharu-hosaritthi

“Dheerendra Theerthara Aradhana”-click

Sri Dheerendrastakam – click

ಧರಣೀಮಂಡಲೇ ಖ್ಯಾತಂ ಧೈರ್ಯಾದಿಗುಣಬೃಂಹಿತಮ್ |
ಧಿಕೃತಾಶೇಷವಾದೀಭಂ ಧೀರಸಿಂಹಗುರುಂ ಭಜೇ ||

Vrundavana @ Hosaritti

Ashrama Gurugalu – Sri varadEndra Theertharu

Ashrama Shishyaru – Sri BhuvanEndra Theertharu

Palguna Shudda Trayodashi

Poorvashrama Naama – Jayaraamachaarya

Granthagalu :

1.  NaaraayaNopanishat VyaaKyaanaM

2. YaaJnikOpaniShat VyaKyaanam

3. ViShayavaakya Samgraha

4.  Manyusookta VyaKyaanam

5.  AmbraNIsIkta VyaKyaanam

6.  GuruguNastavana VyaKyaanam

7.  Balittha sUkta VyaKyaanam

8.  Kaarakavaadaartha:

9.  RaaGavEndrastOtra VyaaKyaana

Updated: March 8, 2009 — 9:03 pm
Sumadhwa Seva © 2022