“”ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯ”

hare Srinivasa

“ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯ”

Pravachana by

ma/shaa/sam Sri Chaturvedi Vedavyasachar

chaturvedi

ಮ/ಶಾ/ಸಂ ಶ್ರೀ ಚತುರ್ವೇದಿ ವೇದವ್ಯಾಸಾಚಾರ್

Daily @ 7 pm

from 03.12.2009 to 10.12.2009

Venue –

Sri Sumadhwa Seva Samithi Trust

Raghavendra Swamigala Mutt,

Shakambari Nagara

Bangalore – 560070

Updated: December 2, 2009 — 6:26 am
Sumadhwa Seva © 2022