Jagannaathadasara 200th Aradhana -ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ 200ನೇ ಆರಾಧನ ಮಹೋತ್ಸವ

vishwa madhwa maha parishat

Unit – shakambari nagar,

rayara mutt, bangalore – 560070

(Phone no 65700759, 9916904341)

satyatma-sreegalu

With the blessings of paramapoojya 1008 Sri Satyatma Thirtha Sripadangalavaru, Uttaradimutt,  we are celebrating Jagannatha Dasara Aradhana on 30.8.2009, Sunday, Bhadrapada Shudda Dashami, at Shakambari Nagar, Rayara Mutt, Opp : Banashankari Temple, Bangalore – 560070.

Programme List :

jag_pಜಲಜೇಷ್ಠನಿಭಾಕಾರಮ್ ಜಗಧೀಶ ಪದಾಶ್ರಯಮ್ |
ಜಗತೀತಲವಿಖ್ಯಾತಮ್ ಜಗನ್ನಾಥಗುರುಮ್ ಭಜೇ |

 jalajEShThanibhaakaaram jagadhIsha padaashrayam |
 jagatItalaviKyaatam jagannaathagurum bhajE |

10.00 Nagarasankeerthana from Jayanagar 8th Block 44th Cross to Shakambari Nagar Rayara Mutt

10.00 Upanyasa by Ma/Shaa/sam Sri Jayatheerthachar

And Ma/Shaa/sam Sri Holavanahalli Srinivasachar

12.30 Alankara & Theertha prasada

3.00 pm – Bhajana by various Bhajana Mandali with the leadership of Sumadhwa Sangha

5.30 pm – QUIZ on Jagannathadasaru, Harikathamruthasara, Krishnavatara, Kshetra/Vrundavana Darshana by NARAHARI SUMADHWAThe Quiz will be on big Screen (Projector Screen) with multiple choice and flip questions with the technical work by PANEENDRA GAUTHAM


Updated: August 27, 2009 — 10:33 pm
Sumadhwa Seva © 2022