Photoes – “ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಂದ ಶಾಕಾಂಬರಿ ನಗರ ರಾಯರ ಮಠದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಮಾಧ್ವ ಮಹಾಪರಿಷತ್ತಿನ ಉಪಘಟಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ”

ವಿಶ್ವಮಾಧ್ವಮಹಾಪರಿಷತ್

ಉತ್ತರಾದಿಮಠ

ಶಾಕಾಂಬರಿನಗರದ ಉಪಘಟಕದ

ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಉದ್ಘಾಟಕರು – ಶ್ರೀ ೧೦೦೮ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು

satyatma-swamiji

(ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು, ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಮದ್ವಾಚಾರ್ಯ ಮೂಲಸಂಸ್ಥಾನ, ಉತ್ತರಾದಿಮಠ)

Inauguration was done on 4.7.2009 @ 2 pm.

inauguration2

1.  Photoes of Vishwa Madhwa Maha Parishat Inauguration by Sri Satyatmaru – click

Satyatmaru handing over the cheque

vlcsnap-00003

2. Medical Help given to Child Sudhanwa, son of

Sri Badarinarayana Achar for Open Heart Surgery –

Cheque for Rs.50001/- given by Mutt

from its Sumadhwa Education & Medical Scholarship – click

Sri Narahari Sumadhwa and Sri Vadiraja Acharya were named

as the President and Secretary of Shakambari Nagar Unit of

Vishwa Madhwa Maha Parishat

3.   Parimala Vidyapeeta under construction – photosUpdated: July 9, 2009 — 10:41 pm
Sumadhwa Seva © 2022