↑ Return to Granthas

Sumateendraru

Click for PDF File of Sumateendra Tirtharu

Kannada pdf File

Sanskrit/English PDF File

Sri Sumateendra Tirtharu has written many Granthas.  They are :

1. bhaavaratnakOsha:
2. tattvaprakaashikaa bhaavaratna kOsha:
3. RugbhaaShyaTeekaa bhaavaratnakOsha:
4. jayaghoShaNaa
5. birudaavalee
6. raajastuti:
7. shaahuvijaya:
8. chakravaalaprabandha:
9. raamadanDaka:
10.raamataaraavali
11.yogIndravijaya:
12.yogIndrataaraavali
13.abhinava kaadambaree
14.subhadraapariNaya vyaaKyaana (naaTaka)
15.alankaara manjarI vyaaKyaana
16.raamaguNaavalee
17.uShaaharaNa vyaaKyaana (rasikaranjani)
18.shrIvyaasaraajavijaya vyaaKyaanam
19.shrI raaghavEndrastOtra vyaaKyaanam
20.adhikaraNaratna maalaa (brahmamImaamsaartha bhOdhakagrantha)
21.shrI narasimhastutiya vyaaKyaana (Ekaavali)
22.vaakyaartha ratnakOsha: sudhaaTippaNi (parimaLaanusaari)
23.hanumatpoojaavidhi:
24.bhoogolasangraha:
25.shravaNadvaadashI viShayaka pramaaNasangraha:
26.brahmasootra nyaayasangraha vyaaKyaana
27.aShThamahaamantra vivaraNam
28.bhaavaratna manDanam
29.savyaaKyaamantraratnakOsha:
30.savyaaKyaa shaahuraaja prasanga:
31.samskRutapatrikaa jaala:
32.virodhoddhaara:
33.savyaaKyaanaaraayaNeeyagaathaa prabandha:
34.savyaaKyaa dEvaraajastuti:
35.shreeraaghavendravijaya vyaaKyaanam
36.pramaaNapaddhati vyaaKyaanam
37.nyaayaamRuta bhooShaNam
38.chandrikaa TippaNi
39.bhedhojjIvana TippaNi
40.vaadaavali TippaNi
41.tantrasaara vyaaKyaana

070-410 exam JN0-102 exam 70-411 exam C_TADM51_731 exam C4090-958 exam 70-483 exam EX300 exam 070-461 exam MB2-702 exam MB7-702 exam 220-802 exam 400-101 exam 646-206 exam 700-501 exam 70-480 exam C4040-108 exam MB2-701 exam 070-411 exam 100-101 exam 640-554 exam 700-505 exam 70-457 exam 70-460 exam C2150-197 exam EX0-001 exam 070-243 exam 70-466 exam C_THR12_66 exam C4040-225 exam 1Z0-061 exam 70-347 exam C4090-452 exam VCP-550 exam 070-177 exam 070-412 exam 70-417 exam 70-463 exam 70-488 exam C_HANATEC131 exam C2090-303 exam C2090-614 exam 70-331 exam MB5-705 exam 070-247 exam 070-347 exam 070-463 exam 300-206 exam 70-243 exam 74-325 exam C2020-622 exam C2030-283 braindumps C2090-540 braindumps C2180-278 braindumps HP0-J73 braindumps ICBB braindumps 070-246 braindumps 070-341 braindumps 070-417 braindumps 070-457 braindumps 070-458 braindumps 1Z0-481 braindumps 1Z0-599 braindumps 300-207 braindumps 70-246 braindumps 70-414 braindumps A00-240 braindumps C_TAW12_731 braindumps C4030-670 braindumps C4040-224 braindumps C4090-450 braindumps C4120-783 braindumps EX200 braindumps MB2-700 braindumps MB3-700 braindumps MB6-869 braindumps OG0-093 braindumps VCP-510 braindumps VCP550 braindumps 070-178 braindumps 070-331 braindumps 070-467 braindumps 070-667 braindumps 070-684 braindumps 070-687 braindumps 1Z0-051 braindumps 1Z0-060 braindumps 1Z0-478 braindumps 1Z0-485 braindumps 1Z0-897 braindumps 200-120 braindumps 220-801 braindumps 500-201 braindumps 70-346 braindumps 70-412 test 70-458 test 70-486 test 820-421 test 820-422 test C2170-008 test C2180-275 test C2180-276 test C4040-123 test JN0-343 test M70-201 test M70-301 test NS0-504 test 70-410 test PW0-204 test 3001 test 050-720 test 070-480 test 070-487 test 1Z0-062 test 1Z0-597 test 1Z0-899 test 250-310 test 350-018 test 400-051 test 70-178 test 70-331 test 70-413 test 70-465 test 70-467 test 70-484 test 70-485 test 74-338 test 74-344 test 810-420 test 98-367 test C_HANASUP_1 test C_TSCM52_66 test C2010-571 test C2040-988 test C4040-226 test C4120-782 test CISSP test CPCM test M70-101 test MB6-700 test MB7-701 test VCAD510 test 3605 test 7303 test 000-563 test 070-337 test 070-414 test 070-459 test 070-460 test 400-101 test 70-410 test 050-SEPROAUTH-02 test 200-120 test MB2-703 test 070-462 test 70-462 test 70-461 test 070-410 test JN0-102 test 70-411 test C_TADM51_731 test C4090-958 test 70-483 test EX300 test 070-461 test MB2-702 test MB7-702 test 220-802 test 400-101 test 646-206 test