Guru Jagannaatha Dasaru

On 13.10.2011  Sri Guru Jagannathadasara Punya Dina

gurupoorva jagannathadaasasyaamita tEjasa: |
tasyapaadaabja sambhootaa: rajaaMsi shirasaavahE |

Period        – 1837 – 1918
Name          – Swamiraayaachaaryaru
Ankita        – Guru Jagannaathadasaru
Upadesha guru – petta tande gopalavittalaru
place         – kautala in Raichur District
Punya tithi   – Ashwija bahula Paadya

CLICK BELOW FOR KEERTHANE –

GURU JAGANNAATHA DASARA RACHANEGALU


Updated: September 30, 2011 — 9:11 pm
Sumadhwa Seva © 2022