krishna paramaatma

 •  ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಪ್ರಾಜ್ಞ ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ

ಯಶೋದೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಿದ್ರಿಸು ಎಂದಾಗ, ಕೃಷ್ಣ ನಿದ್ರೆಯೆಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ.   ಆಗ ಯಶೋದೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ – ಎರಡೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಜ್ಞನಾಮಕ ಭಗವನಂತನನ್ನು ಆಲಿಂಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ನಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ತಿಂದಿದ್ದು ಜೀರ್ಣವಾಗುವುದು ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ.  ಆಗ, ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನೇ ಗಾಡವಾಗಿ ಆಲಿಂಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಯಶೋದೆಗೆ ಹೇಳಿದ ” ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲವೂ ಜೀರ್ಣವಾಯಿತು”.  ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜ್ಞ ನಾಮಕ ಹರಿ ತಾನೇ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ.

 • ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಾಮಕರಣ :

ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ವಸುದೇವ ಅಥವಾ ನಂದಗೋಪರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನವೇ ತನ್ನ ಲೀಲೆಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ತಾನೇ ಪಡೆದ.

ಪೂತನಿಯ ಸಂಹಾರದಿಂದ “ಪೂತನಾಜೀವಿತಹರ:” ಎಂದಾದರೆ, ಶಕಟಾಸುರನ ಮರ್ಧನದಿಂದ “ಶಕಟಾಸುರಭಂಜನ”, ತೃಣಾವರ್ತನ ನಿಗ್ರಹದಿಂದ ಮತ್ತು ಯಮಳಾರ್ಜುನ ನಿಗ್ರಹದಿಂದ “ತೃಣೀಕೃತ ತೃಣಾವರ್ತೋ ಯಮಳಾರ್ಜುನ ಭಂಜನ:” ಎಂದಾದ ಕೃಷ್ಣ.

 • ನಂತರ ಶ್ರೀ ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯರ ಪೌರೋಹೀತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನೆಂದು ನಾಮಕರಣವಾಯಿತು.
 • ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ “ಕೃಷ್ಣ”
 • ಕಪ್ಪುಬಣ್ಣದವನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ

 

 • ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರೀಯರು ಕಂಡ ಕೃಷ್ಣ
 • ಗೋಪಿಕೆ ಯಶೋದೆಯ ಬಳಿ ದೂರುತ್ತಾಳೆ.   ನಿನ್ನ ಮಗ ಹಾಲನ್ನು ತಾನು ಕದ್ದು ಕುಡುಯುವುದಲ್ಲದೆ ಬೆಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕಪಿಗಳಿಗೂ ಕುಡಿಸುತ್ತಾನೆ.
 • ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗೋಪಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ –  ನಿನ್ನ ಮಗ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಘಂಟೆಯನ್ನು ಹಿಡುದು, ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತಾ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದು ವಿಸ್ಮಿತಳಾದಳು.
 • ಕೃಷ್ಣ ಕರುಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಹಸುಗಳ ಬಳಿ ಬುಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ದೂರನ್ನು ಗೋಪಿಕೆಯರು ನೀಡಿದಾಗ – ಅದು ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವ, ಕಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾಕುವುದು ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವ” ಎಂದನು.
 • ಕೃಷ್ಣ ಮನೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಕದಿಯಲು ಕಾರಣ ಅವನು ಸದಾ ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಪಾಪವನ್ನು ಕದಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಭ್ಯಾಸವೇ ಕಾರಣ.
 • ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನೇಕೆ ಕದ್ದೆ ಎಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ –  ಅತಿ ಕಠಿಣ ಹೃದಯದವಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೃದುವಾದ ಬೆಣ್ಣೆಯು ಇರುವುದು ತರವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇ ನನ್ನ ಮೃದುವಾದ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕದ್ದೆ” ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದ.
 • ಕೃಷ್ಣ ಹಾಲಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೆಲವೆಡೆ ಕೈಯಿಂದ, ಕೆಲವೆಡೆ ಪಾದದಿಂದ, ಬೆನ್ನಿನಿಂದ ಹೇಗೋ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದ.  ಇವನಿಗೆ ದೇಹವೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿರುವುದೇ ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಗೋಪಿ ಅನುಮಾನಿಸಿದಳು.    ಹೌದು. ಪರಮಾತ್ಮ “ವಿಶ್ವತಶ್ಚಕ್ಷು:” ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಬೇಕಾದರೂ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ನೋಡ ಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ.
 • ಶಕಟಾಸುರನ ಪಾದಕಮಲದಿಂದ ಪುಡಿಪುಡಿಮಾಡಿದ ನೀನು ಮೃದುವೇ, ಎಂದು ಗೋಪಿಕೆ ಕೇಳಲು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ – ” ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನರ್ತನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ನನ್ನ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಠಿಣ್ಯವುಂಟಾಗಿದೆ”
 • ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಲು ಕುಡಿಯತೊಡಗಲು, ಅವನ ದಂತ ಪಂಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿನೋಟಗಳ ಕಾಂತಿಯ ಚಿಂಟಿಸಿದರೆ ಕೋಪವೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತಲಿರಲಿಲ್ಲ
 • ಕೃಷ್ಣ ಕದಿಯಲು ಬಂದಾಗ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ದೇವರ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆಂದು ಮೀಸಲು ಎಂದ ಗೋಪಿಕೆಯರಿಗೆ “ನಾನೇ ದೇವರು, ಅವೆಲ್ಲ ನನಗೇ ಮೀಸಲು” ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದ.  ಈ ಮೂಲಕ ತಾನು ಸ್ವತ: ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿದ್ದ.
 • ಮನೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ, ಹಾಲು ಮೊಸರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ, ತಿಂದರೂ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ಳದಿದ್ದ ಅವನಲ್ಲಿ ಭೂತಪ್ರೇತಗಳೇನಾದರು ನೆಲೆಸಿವೆಯಾ ಎಂದು ಸಂದೇಹಿಸಿದರು ಕೆಲವು ಗೋಪಿಯರು.    ಭೂತಾನಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದಯೋ ಹಿ ಭೂತಾನಿ ಎಂಬಂತೆ, ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿ ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳೂ ಕೃಷ್ಣನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದು ನೆಲೆಸಿರುವ ತತ್ತ್ವ ಸೂಚಿತವಾಗಿದೆ.
 • ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗೋಪಿಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ – ನಿನ್ನ ಮಗ ಕೃಷ್ಣ ಮನೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾದ ಹಾಲು ಕುಡಿದರೂ ತನಗೇನಾಗುವುದಿಲ್ಲ.  ಅವನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸಾಗರವೇನಾದರೂ ಇದೆಯಾ?.   ಹೌದು.  ವರುಣನು ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿಯೇ ಇರುವುದು.   ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಯೊಳಗಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಸುಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿಸಿದವನೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಶುರಾಮ ರೂಪಿ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ.
 • ತನ್ನನ್ನು ಹಾಲು ಮೊಸರಿನ ಕಳ್ಳನೆಂದು ಕರೆದ ಗೋಪಿಯ ಎದುರಿಗೇ ಮಣ್ಣು ತಿಂದಾಗ, ತನ್ನ ತಾಯಿ ಅನುಮಾನಿಸಿ ಬಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡೆದರೆ ಯಶೋದೆಗೆ ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನೇ ತೋರಿದ.

 

ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಹತರಾದ ದೈತ್ಯರು :

 1. ಪೂತನಾ – ಮೊಲೆಯ ಹಾಲು ಕುಡಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ವಿಷ ನೀಡಲು ಬಂದಾಗ –  ಸ್ತನ್ಯಪಾನದಿಂದಲೇ ಅವಳ ಸಂಹಾರ.
 2. ತೃಣಾವರ್ತ – ಸುಂಟರ ಗಾಳಿಯ ರೂಪದಿ ಬಂದ ಪಾರ್ವತೀದೇವಿಯ ವರ ಪಡೆದೆದ್ದ ಅವನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅತಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಸಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಸಂಹೃತನಾದ.
 3. ಶಕಟಾಸುರ – ಬಂಡಿ ರೂಪದಿ ಬಂದ ಶಕತನ ಸಂಹಾರ
 4. ವತ್ಸಾಸುರ – ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಹುಲ್ಲು ಮೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಲ್ಲಲು ಪಶುವಿನ  (ಕರುವಿನ) ರೂಪದಿ ಧಾವಿಸಿದ  ವತ್ಸಾಸುರನ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಸಂಹಾರ.
 5. ಬಕಾಸುರ –  ಬಕಪಕ್ಷಿಯ ರೂಪದಿ ಬಂದ ದೈತ್ಯನನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ನುಂಗಲು ಕೃಷ್ಣನು ಅವನ ಕಂಟದ ಉಸಿರನ್ನೇ ತಡೆದ.  ಆಗ ತಡೆಯಲಾರದೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿದ ದೈತ್ಯ.  ಆ ಬಕನ ಕೊಕ್ಕನ್ನು ಇಭ್ಭಾಗವಾಗಿ ಸೀಳಿ ಸಂಹಾರ
 6. ಉಗ್ರಾಸುರ – ವಿಷವೃಕ್ಷದ ರೂಪದಿ ಕಾಣಿಸಿದ ಅವನು ವಿಷವ್ರುಕ್ಷದ ವಾಸನೆಯಿಂದ, ಬುಡವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ.  ಕೃಷ್ಣ ಆ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಬುಡ ಸಮೇತ ಕಿತ್ತು ಅವನ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಹಾಯಕರ ಸಂಹಾರ.
 7.  ಧೇನುಕಾಸುರ – ವಿನಾಯಕನ ವರದಿಂದ ಕೊಬ್ಬಿದ್ದ ಕತ್ತೆ ರೂಪದಿ ಬಂದ ಅಸುರ ಬಲರಾಮನನ್ನು ಒದೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಅವನ ಕಾಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ತಾಳವೃಕ್ಷದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಬಿಸಾಡಿದ ಬಲರಾಮ.  (ಬಲರಾಮನಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶುಕ್ಲ ಕೇಶ ರೂಪದ ಆವೇಶವಿದ್ದಿತು)
 8. ಪ್ರಲಂಬ – ವ್ಯೋಮ – ಬಲರಾಮನು ಪ್ರಲಂಬಾಸುರನನ್ನೂ ಕೃಷ್ಣನು ವ್ಯೋಮಾಸುರನನ್ನೂ ಸಂಹರಿಸಿದರು
 9.  ಶಂಖಚೂಡ – ಶಿವನ ವರ ಪಡೆದಿದ್ದ ಕುದುರೆಯ ವೇಷದಿ ಬಂದ ದೈತ್ಯನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ
 10.  ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿ – ಶಿವನ ವರ ಬಲದಿಂದ ಒಂದು ವೃಷಬದ ರೂಪದಲಿ ಬಂದ ದೈತ್ಯನನ ಕೋಡುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದನು
 11.  ಕೇಶಿ –  ಇವನು ಹಯಗ್ರೀವಾಸುರನ ಅವತಾರ.  ಅಶ್ವ ರೂಪದಿ ಬಂದ ಅಸುರನು ಕೃಷ್ಣನ ನುಂಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣನು ಅವನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ತುರುಕಿ ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಹಿಂಗಿದ.
 12.  ರಜಕ –  ಮಥುರಾನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣ ಕೆಟ್ಟ ವಚನಗಳ ನುಡಿದ ಕಂಸನ ಭೃತ್ಯ ಅಗಸನ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ
 13.  ಕವಲಯಾಪೀಡ – ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಲ್ಲಲು ಬಂದ ಆನೆ ರೂಪದ ದೈತ್ಯ ಕವಲಯಾಪೀಡನ ದಂತಗಳನ್ನು ಮುರಿದು, ಅದೇ ದಂತದಿಂದ ಮಾವಟಿಗನ ಕೊಂದು,  ಆನೆಯನ್ನೂ ಸಂಹರಿಸಿದ
 14. ಚಾಣೂರ-ಮುಷ್ಟಿಕಾಸುರ – ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಪ್ರವೀಣರಾದ ಮುಷ್ಠಿಕನ ಬಲರಾಮ ಕೊಂದರೆ ಚಾಣೂರರು ಕೃಷ್ಣನೇ ಕೊಂದನು.
 15. ಕಂಸ – ಸೋದರಮಾವ ಕಂಸ ತನ್ನ ತಂದೆ ಯಾಯಿಯರ ಹಿಂಸಿಸಿದ್ದ. ತನ್ನ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲರ ಕೊಂದಿದ್ದ.  ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ್ದ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ್ದ.   ಅಂತಹ ಕಂಸನನ್ನು ಅವನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಅವನ ಭೃತ್ಯರ ಎದುರೇ ಕೊಂದ ಕೃಷ್ಣ.
 16. ಪಂಚಜನ – ಪಂಚಜನ ಎಂಬ ದೈತ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಿ ಅವನಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಂಚಜನ್ಯವೆಂಬ ಶಂಖದ ಒಡೆಯನಾದ
 17.  ಜರಾಸಂಧ ನಿಗ್ರಹ – ೧೮ ಬಾರಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲೂ, ಶಿವ ವರವಿದ್ದರೂ, ಆ ಜರಾಸಂಧನು ಕೃಷ್ಣನ ಮಣಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ.    ಆದರೂ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಭೀಮನಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ.
 18. ಕಾಲಯವನ ಸಂಹಾರ –  ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಿ ದ್ವಾರಕಾಪಟ್ಟಣ ನಿರ್ಮಿಸಿ,  ಮಧುರಾ ನಗರದ ತನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.  ತನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಬಂದ ಕಾಲಯವನನಿಗೆ ಹೆದರಿ ಓಡಿದಂತೆ ಕಂಡ ಕೃಷ್ಣನು ಓಡಿ ಓಡಿ ಬದರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಮುಚುಕುಂದ ಮಹಾರಾಜನ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಲಯವನನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು.   (ಮುಚುಕುಂದ ದೇವ ದಾನವ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ದೇವತೆಗಳಿಂದ ವರ ಪಡೆದು ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಮಲಗಿದ್ದ.   ಆಗ ಅವನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಕಾಲಯವನನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೆ ಆ ದೈತ್ಯ ಸತ್ತುಹೋದ.  )

 

 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಯಾಣ

 

 1. ನೀಲಾದೇವಿ – ಇವಳು ಷಣ್ಮಹಿಷಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು – ಯಶೋದೆಯ ಸಹೋದರ ನಗ್ನಜಿತ್ ಮಗಳು ನೀಲಾದೇವಿ.  ತನ್ನ ಮಗಳ ವಿವಾಹಾರ್ಥ ಸ್ವಯಂವರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ.  – ಅದರಂತೆ  ಏಳು ಗೂಳಿಗಳನ್ನು ನಿಗಹಿಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವಳನ್ನು ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದ.   ಆಗ ಅವನಿಗಿನ್ನೂ ಉಪನಯನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.  – ಪುತ್ರರು – ವೀರ, ಚಂದ್ರ, ಅಶ್ವಸೇನ, ಚಿತ್ರಗು, ವೇಗವಂತ, ವೃಕ್ಷ, ಆಮ, ಶಂಕು ಮತ್ತು ಕುಂತಿ
 2. ರುಕ್ಮಿಣಿ – ವಿದರ್ಭದ ದೊರೆ ಭೀಷ್ಮಕನ ಮಗಳು,.   ಅವಳ ಸಹೋದರ ರುಕ್ಮಿಯು ಜರಾಸಂಧನ ಆದೇಶದಂತೆ (ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಇಚ್ಛೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ) ಶಿಶುಪಾಲನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರುತ್ತಾನೆ.  ಆದರೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿಯ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಕೃಷ್ಣನು ಬಂದು ಅವಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ, ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಕರೆತಂದು ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಾನೆ.   ಮಕ್ಕಳು – ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಚಾರುದೇಶ್ನ, ಸುಧೇಶ್ನ, ಚಾರುದೇಹ, ಸುಚಾರು, ಚಾರುಗುಪ್ಪ, ಚರುಚನ್ದ್ರ, ವಿಚಾರು, ಭದ್ರಚಾರು, ಚಾರುಮತಿ
 3. ಜಾಂಭವತೀ ವಿವಾಹ – ಸತ್ರಾಜಿತನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಶ್ಯಮಂತಕಮಣಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಹೊರಟ ಕೃಷ್ಣ ಜಾಂಬವಂತನಿದ್ದ ಗುಹೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಅವನೊಂದಿಗೆ ೨೧ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ರೂಪವ ದರ್ಶಿಶಿ, ಅವನ ಮಗಳಾದ ಜಾಂಬವತಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದ.  ಮಕ್ಕಳು – ಸಾಂಬ, ಸುಮಿತ್ರ, ಪುರುಜಿತ್, ಶತಜಿತ್, ಸಹಸ್ರಜಿತ್, ವಿಜಯ, ಚಿತ್ರಕೇತು, ವಸುಮಾನ, ದ್ರವಿಡ, ಕ್ರತು
 4. ಸತ್ಯಭಾಮ ವಿವಾಹ – ನಂತರ ಜಾಂಬವಂತ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ ಶ್ಯಮಂತಕ ಮಣಿಯನ್ನು ಅವನಿಗೇ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದಾಗ, ತನ್ನ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಾಚಿ ಸೋತಿದ್ದ ಸತ್ರಾಜಿತ್ತ ಅವನ ಮಗಳಾದ ಭೂದೇವಿ  ಅವತಾರಳಾದ ಸತ್ಯಭಾಮಳನ್ನು ಪಾಣಿಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದನು.    ಮಕ್ಕಳು – ಭಾನು, ಸುಭಾನು, ಸ್ವರ್ಭಾನು, ಪ್ರಭಾನು, ಭಾನುಮಂತ, ಚಂದ್ರಭಾನು, ಬ್ರುಹದ್ಭಾನು, ಅತಿಭಾನು, ಶ್ರೀಭಾನು
 5. ಮಿತ್ರವೃಂದ –    ಅವಂತಿ ರಾಜ ಜಯಸೇನನ ಮಗಳು.   ಜಯಸೇನನ ಮಡದಿ ರಾಜಾಧಿದೇವಿ ವಸುದೇವನ ಸಹೋದರಿ.  ಮಿತ್ರವೃಂದಳ ಸಹೋದರರು ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಅವಳನ್ನು ವಿವಾಹ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.  ಆದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಆಸೆ.   ಅವಳ ಸಹೋದರರು ವಿಂದ ಮತ್ತು ಅನ್ವಿಂದ ಸ್ವಯಂವರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.   ಕೃಷ್ಣಬಲರಾಮರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನವಿಲ್ಲ.  ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣವಿರುತ್ತದೆ.  ಬಲರಾಮನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮಿತ್ರವೃಂದಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.  ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಜಯಗಳಿಸಿ, ಅವಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸುತ್ತಾನೆ.    ಮಕ್ಕಳು – ವೃಕ, ಹರ್ಶ, ಅನಿಲ, ಘ್ರುಧ್ರ, ವರ್ಧನ, ಉನ್ನಾದ, ಮಹಾಶ, ಪಾವನ, ವನ್ಹಿ, ಕ್ಷುಧಿ,
 6.  ಭದ್ರ – ಇವಳು ವಸುದೇವನ ಸಹೋದರಿ ಶ್ರುತಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತು ಧೃಷ್ಟಕೇತುವಿನ ಮಗಳು.  ಇವಳೂ ಕೂಡ ಸ್ವಯಂವರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ವಿವಾಹವಾದಳು.    ಮಕ್ಕಳು – ಸಂಗ್ರಾಮಜಿತ್, ಬ್ರುಹತ್ಸೇನ, ಶೂರ, ಪ್ರಹರಣ, ಅರಿಜಿತ್, ಜಯ, ಸುಭದ್ರ, ವಾಮ, ಆಯು, ಸತ್ಯಕ
 7.  ಕಾಳಿಂದಿ – ಇವಳು ಸೂರ್ಯ ಪುತ್ರಿ.  ಒಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನರು ವಿಹಾರಕ್ಕೆಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ತಪಗೈಯುತ್ತಿದ್ದ .   ಅವಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲು, ತಾನು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲದೇ ಬೇರಾರನ್ನೂ ವಿವಾಹವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.  ಅವನಿಗಾಗಿಯೇ ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸುತ್ತಿರುವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ.  ಅವಳ ಇಚ್ಚೆಯಂತೆ ಅವಳನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಾನೆ .  ಪುತ್ರರು – ಶ್ರುತ, ಕವಿ, ವೃಶ, ವೀರ, ಸುಬಾಹು, ಭದ್ರ, ದರ್ಶ, ಪುರ್ನಮಾಸ, ಸೋಮಕ, ಶಾಂತಿ
 8. ಲಕ್ಷ್ಮಣದೇವಿ – ಮದ್ರರಾಜನ ಮಗಳು.   ಅವಳ ತಂದೆ ಸ್ವಯಂವರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.  ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಲುವಿದ್ಯೆಯ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ, ಜರಾಸಂಧಾದಿಗಳೂ ಸೋಲುತ್ತಾರೆ.  ಕೃಷ್ಣನೊಬ್ಬನೇ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆ.  ಅವಳ ಮಕ್ಕಳು – ಪ್ರಘೋಶ, ಘತ್ರವನ್, ಸಿಮ್ಹಬಲ, ಪ್ರಬಲ, ಊರ್ಧ್ವಗ, ಮಹಾಶಕ್ತಿ, ಶಹ, ಓಜ ಮತ್ತು ಆರಾಜಿತ.

 

 

 

 

 

 

ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ shivaratri

Click the link for

MAHA SHIVARATRI

Jnananidhi Tirtharu

Aradhana on 25.02.2013

Click for the link : Jnananidhi Tirtharu

Suvidyendra Tirtharu

Shri-Suvidyendra-Teertharu-1 10

Please click : attachment from Udayavani dt 26.1.2013, wherein it is mentioned that

paramapoojya Sri Suvidyendra Tirtha Sripadangalavaru is becoming the new peetadhipathi of Vyasaraja Mutt.

If this is a real news – it is a dream-come-true fro Vyasaraja Mutt – A blessing

Sri Suvidyendra Tirtharu – as the very name itself suggest is a great Vidwaan.

His poorvashrama name is Sri Guruvenkatacharya

Took ashrama from paramapoojya Sri Sushmeendra Tirtharu

Now as per the TV News and as per the News paper News, Sri Suvidyendra Tirtharu is taking over the Peetadhipathya of Vyasaraja Mutt, which has been under the Karnataka Government Administration since last one year.

Really it is a boon for Vyasaraja Mutt – a Great peeta where great Sri Vyasarajaru, Kambalarur Ramachandra Tirtharu, Sheshachandrikacharyaru, Sri Vidyaprasanna Tirtharu were the peetadhipathis.

With the entry of Suvidyendra Tirtharu – we hope the New mutt will have a great gurukula all over India, great Madhwa Scholars would be properly respected and honoured,  which is lacing since a couple of years.

 

Ashwayuja Maasa

Ashwayuja Masa Panchanga

Ashwayuja Nitya Panchanga

Satyatmaru upanyasa

Sri Sri Satyatma Tirtha Sripadangalavaru will be visiting Shakambari Nagar

Rayara Mutt, Bangalore on 01.08.2012

7.45 am  –  Entry @ Shakambari Nagar Rayara Mutt Main Road, Procession

8.30 am –  Paada pooja, Mudradharana

9.15 am – Upanyasa

10.00 am -Samstana pooja, Bhikshe, Phalamantrakshate

All are welcome

Shravana Masa Panchanga

Click the link for Shravana Masa Panchanga

Susheelendra Tirtharu

Sri Susheelendra Tirtharu

(Rayara Mutt Parampare)

Sanyasa Period – 1912-1926

Aradhana – Ashada Shudda Triteeya

Poorvashrama Naama  –   Krishnacharya

Ashrama Gurugalu         –  Sri Sukruteendra Thirtharu

Ashrama Shishyaru       –  Sri Suvrateendra Tirtharu

Vrundavana                        –   Hosaritti (near Savanoor)

Sri Susheelendra Tirtharu – click

Vidya Gurugalu –

Sri Suprajnendra Tirtharu           – Kavya, Nataka, alankara, vedanta
Sri Huli Hanumantacharyaru   – Nyaaya, Meemamsa
Sri Sukruteendra Tirtharu           – Dwaitha Shastra

During his period he asked Sri Goudagiri Venkataramanacharyaru to write Khandana Grantha for Chandrika Khandana.   Sri Anantha Krishna Shastri had written a Khandana Grantha for “Chandrika” titled “Chandrika khandana”.  For this Sri Goudagiri Venkataramanacharyaru wrote  “Chandrika Prakasha Prasara” for Khandana of Advaitha Grantha.   This is one of the achievements.

He started “Srimatsameerasamaya Samvardini Sabha”, wherein he gave scope for Dharmaprachara, Sanmana of Madhwa Pandits, Vakyaartha, dvaitha-advaita-vishistadvaitha pandits were also invited to participate in the Sabha.

 1. Bless of rain – Once there was a severe draught in Gadhwala Kingdom for nearly two years.    At that time the king was Seetharama Bhoopala.  Some of his ministers recommended him to approach Sri Susheelendra Tirtharu in Mantralaya.  The King immediately approached the seer, who agreed to visit his palace.    It is was to the surprise of one and all that the rain started as soon as the seer entered the main gate of the palace and it continued for nearly 13 days, that too during “Magha”masa.    The king was overwhelmed with joy and he asked the seer to stay for more period in his city only.

 2. Bless of Children – Then the king asked Sri Susheelendra Tirtharu that he had two wives but without children and pursued him to stay for some time and do the pooja in his palace.  The seer agreed and did the pooja for one month, during which time, the elder wife of the king conceived.  The king felt that it was with the anugraha of Rayaru and Susheelendra Tirtha’s pooja that his wife is getting the child and asked the seer to stay until she delivers.  The seer agreed and was regularly doing the pooja in his place only.  The King’s second wife also conceived during this time.   The king was so happy that he did the pooja of the seer with great enthusiasm and he honoured him.“Bala Chakravathi” –  On hearing the miracles done by the seer the Hyderabad’s Navaaba also sent in h  is officers to invite the seer to his kingdom.  The seer agreed and visited his palace and was honoured by the Musalman Navaab and the seer gave him phala mantraakshate and blessed him.   The Navaab called the seer as “Baala Chakravatthi”.

 3. Mruthika Vrundavana prathistapana at Udupi –   Once Sri Vibudapriya Tirtharu of Adamaru Mutt,  the paryaaya seer at Udupi sent invitation to Sri Susheelendra Tirtharu to come to Udupi.    The seer went to Udupi and was approached by the “Asta Mutt” Yathees to do the prathistapane of Rayaru at Udupi, which he agreed and did the pratistapane.“Abhinava Raghavendra” – Once a poet by name Sri Nanjundaiya from Nanjanagud wrote a Kaavya in the name of “Abhinava Raghavendra” praising the Seer, but the seer didn’t liked the same and asked him to throw in the river.  However, after the vrundavana pravesha of the seer Sri Elmattur Krishnachar printed the same kavya.

 4. “Chandrika Prakasha Prasara” –   Once Mahamahopaadyaya Anantha Krishna Swami, an advaitee scholar wrote “Chandrika Khandana”, a Khandana grantha on “Chandrika” of Vyasarajaru.  Then immediately the seer asked Sri Goudagere Venkataramanacharya to write the Mandana Grantha bearing all the expenses in printing the said grantha with title “Chandrika Prakasha Prasara”.

Krishnarpanamastu

(Source from various articles)

Vijayeendra Tirtharu

“SRI VIJAYEENDRA TIRTHARU”

श्री विजयींद्रतीर्थरु –
भक्तानां मानसांभोजभानवे कामधेनवे ।
नमतां कल्पतरवे जयींद्रगुरवे नम: ।

ಶ್ರೀ ವಿಜಯೀಂದ್ರತೀರ್ಥರು –
ಭಕ್ತಾನಾಂ ಮಾನಸಾಂಭೋಜಭಾನವೇ ಕಾಮಧೇನವೇ |
ನಮತಾಂ ಕಲ್ಪತರವೇ ಜಯೀಂದ್ರಗುರವೇ ನಮ: |

“V” for Vijayeendraru

1. Birth Name – Vitalacharyaru

2. Ashrama Name – Vishnu Tirtharu

3. Danda Changed Name – Vijayeendra Tirtharu

(Vijayeendraru’s mruttika @ Nanganallur)

 1. Vijayendrara Granthagalu  (Kannada, Sanskrit) – CLICK

 2. Vijayendrara Granthagalu  (English)  – click

 3. Vijayendraru  (ENGLISH) – click

 4. Vijayendraru  (Miracles) – click

 5. Vijayendra Tirtharu  – Life History – click

 6. Vijayendrara Grantha  – Aadyanta Shloka (kannada) – click

 7. Vijayendrara Grantha – Aadyanta Shloka (SANSKRIT) – click

 8. Vijayendra Stotra (KANNADA) – click

 9. Vijayendra Stotra  (TAMIL, TELUGU, MALAYALAM) – click

 10. Devaranamagalu on  VIJAYENDRARU – click

 11. Vijayendra Gadyam – click

 12. Paapa Vimochana Stotra – with Meaning – click

 13. narasimhastakam – kannada – click

 14. narasimhastakam – sanskrit – click

Period 1517 – 1614
Birth Name Vittalacharya
Ashrama Name Vishnu Tirtha
Ashrama taken 1525-26
Ashrama Given by Sri Vyasarajaru
Vidya Gurugalu Sri Vyasarajaru
“Danda” changed to whom? Sri Surendra Tirtharu 1530AD
Successor Sudheendra Tirtharu
Vrundavana Kumbakona
Aradhana Day Jyesta Krishna Trayodashi
Maha Samsthanadhipatya 1575-1614AD
Vidyapeeta Started 1550AD @ Kumbakona
Vidya Shishyas Sudheendraru,Kambaluru Ramachandra Tirtharu
Contemporaries Purandaradasaru, Vyasarajaru, etc
Maximum time spent in Kumbakona
Rathnabhisheka By Ramaraja of Vijayanagar
Ankita Vijayeendra Raama

(Note – Regarding Vijayeendra’s birth date, ashrama date, Samsthanadhipatya dates, etc – there is different versions from different authors, like BNK Sharma, HK Vedavyasachar, Bheemacharya Vadavi.,)

Sri Vijayeendra Thirtharu saved Madhva Siddhanta from a very real and serious threat of extinction in South India, during the 16th century. Hence the followers of Madhva Siddhanta should always remain grateful to the memory of Sri Vijayeendra Teertharu’s great personality. He was a master of all arts. He was master in all 64 vidyas. That is why he was called as “Chatu:Shasti Vidya Praveena”.   When Appayya Deekshitaru, a renowned Advaita Vidwan, challenged about Madhwa Shastra, Sri Vijayeendraru single handedly, defeated him in all sets of arguments which run into many many years and finally Appayya Deekshitaru accepted his defeat.

 • Birth of Vijayeendraru – When an old couple approached Sri Vyasarajaru, he blessed them that they shall have two children. Even the old couple themselves were shocked to hear that they are going to get a child at their old age. After some time the old couple had two children, whom they named as “Vittalacharya” and “Guruprasada”.
 • Vittalacharya became Vishnu Thirtha – Sri Vyasarajaru arranged for the “Choula” and “Upanayanam” for Vittalacharya. He also taught him “Tarka, meemaamsa, Vedanta Shastra”. At the age of 8, when Sri Vyasarajaru was satisfied with the Vairagya of the child gave him Sanyasashrama and named him as “Vishnu Thirtha”
 • Vishnu Thirtha became Vijayeendra Thirtha – Sri Surendra Thirtharu was a saint from Sri Vibudendra Thirtha Mutt (Earlier Rayara mutt was called as Vibudendra Thirtha Mutt only, before rayaru). Sri Surendra Thirtha was looking for his successor. Once he visited Sri Vyasarajaru and there he saw Vishnu Thirtha. He asked Vyasarajaru to gift Vishnu Thirtha, which Vyasarajaru readily agreed and gave him to Surendra Thirtha. Sri Surendra Thirtha was extremely happy to get Sri Vishnu Thirtha as his disciple and made him sit on the throne of Srimad Acharya succeeded previously by Sri Vibudhendra Thirtha. Sri Surendra Thirtha renamed Sri Vishnu Thirtha as Sri Vijayeendra Thirtha and made him the emperor of the Vedanta empire.
 • Sri Sudheendra Tirtharu – Actually ashrama given to him by Sri Surendra Tirtharu. Sri Surendra Tirtharu initially took Sri Vishnu Tirtharu from Sri Vyasarajaru and had his “Danda Change” from Sri Vyasaraja Mutt to Sri Vibudendra Tirtha Mutt. Sri Vijayeendra Tirtharu told Sri Surendra Tirtharu that you have not given the ashrama to anybody directly.  As such, the Mutt Parampare would be questioned in future, and requested Sri Surendra Tirtharu to give Ashrama to some body, who would be his successor. As such, Sri Surendra Tirtharu gave ashrama to Sri Sudheendra Tirtharu and named him as successor after Sri Vijayeendra Tirtharu.
 • Victory in 64 vidya – Vijayeendra Tirtharu was well versed in 64 Vidyaas – Chatu: Shasti Vidya, and he had his victory against all his opponents in all fields. That is why he is called as “AjEya” (Never Defeated).   Sri Vijayeendra Teertharu saved Madhva Siddhanta from a very real and serious threat of extinction in South India, during the 16th century. Hence the followers of Madhva Siddhanta should always remain grateful to the memory of Sri Vijayeendra Teertharu’s great personality. He was a master of all arts. He was master in all 64 vidyas. That is why he was called as “Chatu:Shasti Vidya Praveena”.
 • Rajaashraya – As per Mysore Archealogical Report, he had received “daana” of land in 1580AD.  Agnitrayaas – i) Sri Vijayeendraru; ii) Sri Tatacharya of Srivaishnava,  iii) Appayya Deekshita of Advaita, the three were called as “agnitraya” and were in Sheshappanayaka’s palace.

He was having the knowledge of all the 64 vidyas, viz.,

 1. Music – Singing
 2. Music – Instrument – Flute
 3. Dance – Nartana
 4. Alekhya – Drawing
 5. VishEshaka ChEdyam – Tilaka rachane
 6. Drawing Padmakruti in front of pooja hall in Coloured rice and flowers
 7. PushpastaraNa – Spreading flowers in a beautiful way
 8. Vastralankara
 9. Manibhoomika karma – Designing with valuable jewels and pearls
 10. Shayana Rachanam – Alankara of bed
 11. Udakavaadya – Jalataranga Instrument
 12. UdaakaaGaata – JalataaDana art
 13. Chitrayoga – An yoga which makes our Indriyas inactive
 14. Maalyagrathanakalpaa – creating Different flower maalika
 15. SheKarakaapIDayOjanam –  Alankara of hair in head
 16. Nepatya prayoga –  Disguise Dressing
 17. Karnapatrabhanga – Making ornaments on ears
 18. Gandha yukti: – sugandha dravya rachana
 19. Bhooshana yojana – Ornaments arranging and wearing
 20. Aindrajala- kuchumaarayoga – Aindrajala vidya & rectifying loss in the body
 21. Hastalaghava –  kaichalaka – Handworks
 22. Vichitra shaakayoosha bhakshya vikaraka kriya – Preparing different bhakshya, bhojya
 23. Paanakarasaraagaasavayojana – preparing paanaka, etc juice
 24. Soocheevaanakarma – Tailoring
 25. SootrakreeDa – Thread game
 26. VeeNa, Damaruka vaadya – playing Veena, Damaruka, etc
 27. Prahelika – Puzzling
 28. Pratimaala – i.e., antakshari game
 29. Durvaachaka yoga –  using harsh (difficult) words for arguments and for fun
 30. Pustaka Vaachanam – Reading books based on respective “rasa prayoga”
 31. NaTakaaKyaayikaa darshanam – Telling the situation through abhinaya (acting)
 32. KaavyasamasyaapooraNam – When given a particular part of a shloka (one paada) – preparing the shloka to give full shlokabhipraya
 33. PaTTikaavEtravaana vikalpa – preparing Vessel,  cloth, weaving, etc
 34. Takshakarmaani – Carpentry work
 35. TakshaNam – toy making
 36. Vaastuvidya – house construction
 37. Roopyaratna pareeksha – Examining Silver and other ornaments
 38. Dhaatuvaada – Examining stones, pearls, soil, etc
 39. MaNiraagaakaara Jnaana – identifying pearl’s different colours, group.
 40. Vrukshayurvedayoga – Preparing medicine from medicinal plants
 41. Mesha, Kukkuta, Laavakayuddavidhi – learning animal-birds systems
 42. Shukashaarikapralapanam – birds language
 43. Keshamardana, nerve improvement, health
 44. Akshara mushtikaa kathanam – Telling Secret news through finger vinyasa
 45. Mlenchitavikalpaa – Telling Secret news through secret words
 46. Deshabhaasha vijnaana – Different regional languages
 47. PuShpashakaTika – Preparing different items from flowers
 48. Nimitta jnaanam – Shakuna parichaya
 49. Yantramaatrukaa jnaanam – machine related
 50. Dharanamatruka – Ashtavadhana, shatavadhana vidya
 51. SampaaTyam – reading
 52. Maanasee – Locating item which is invisible through mind
 53. Kaavyakriya – Shrungaara kavya rachana
 54. Abhidhana kosha – Well versed in Dictionary, Ekakshara kosha, medina, etc
 55. ChandojNnanam – Chandassu in chandashastra
 56. Kriyakalpa – Knowledge of Planning
 57. Chalitakayogaa: – Winning capacity in Gambling through deceiving or confusing
 58. Vastragopanani – Protection of cloths from insects
 59. Dyotavisheshaa – Knowledge of Different Gambling games
 60. Attractive sports – stambheekarana, vasheekarana, goohana, akarshana,
 61. Balakreedanakaani – Knowledge of children plays
 62. Vaijayikeenaam vidya – Winning over opponents in any situation
 63. Vyaayamikinaam cha vidyaanaam vijnanam – Yogasana shastra
 64. Vainayikeenam vidya – Teaching of good behaviour

Miracles/Victories by Vijayeendra Tirtharu :-

Once Sri Vijayeendra Thirtha challenged every one that any body can test him over his knowledge of 64 Vidya. He was well versed in all 64 Vidyaas. On his open challenge, many people tried to defeat and establish their supremacy over him, but none could succeed. Here are some of the instances wherein he mastered over his Vidya

 1. Defeat of Krishna Sharma – Soon after his naming as successor for Surendra Thirtharu, he had a long debate with Sri Krishna Sharma, a great pandit, whom he defeated based on “Bhedha” tatva.
 2. Mantrika Vidya – He defeated a Malayaalee Mantrika in Mantrika Vidya
 3. Kama Shastra – When some Brahmins tried to test him over Indriya Nigraha, by sending some beautiful girls, who did the massage on him, nothing could be changed in him. He was just chanting “Naarayana Mantra” throughout and nothing they could done to him.
 4. Appayya Deekshita – When Appayya Deekshitaru, a renowned Advaita Vidwan, challenged and wrote several granthas condemning Madhwa Shastra, like “Madhwatantra Mukhabanga”, “Shivatattvaviveka” – Vijayeendra Tirtha condemned them by his granthas, “Madhwa tantra mukhabhooshanam” or “Madhwadwa Kantakoddara”,  “Appayya Kapola Chapetika”, “Paratatva Prakashika”, etc. Sri Vijayeendra Thirtha singlehandedly, defeated him in all sets of arguments which run into many many years and finally Appayya Deekshitaru accepted his defeat.
 5. Defeat of Lingarajendra –  Shaivas used to forceably convert Vaishnavaas to Shaiva.  Vijayeendra Tirtharu wanted to put an end to it.  So, he came to Kumbakona and sat for vagvada with Shaiva pandita Lingarajendra with a condition – that if Shaivas win over Vijayeendra, he would surrender to Shaivas and handover all Mutt belonging to them and would leave Vaishnava Chihne to be converted as Shaivas.  But if Vijayeendra Tirtha (Vaishnavaas), win they have stop convertion of Vaishnavas.  Both agreed.
 6. Debate with Lingarajendra – It was held with many issues like pratyaksha, yukti, shabda.  Lingarajendra argued for yukthi, told Veda is apramanya, he questioned as to how is Veda Apouresheya, and told that Narayana is not the jagajjanmadi kaarana.   He told that Shiva is sarvottama quoting “EkO rudrO na dvitIyOvatasthE shiva Eva kEvalaM”.  He also quoted a story from one of the tamasa purana, wherein Shiva got bruhat lingaakara, and Brahma in hamsa roopa – Vishnu in Varaha roopa both failed to find the top and bottom of the linga and surrendered before Shiva.

Vijayeendra Tirtharu quoted the story is from taamasa purana and is not to be taken as Sri Vedavyasa has quoted that quotes from tamasa purana are only for asura jana mohanaartha.  For all these Vijayeendra Tirtharu answered with suitable quotes.

He also showed the quote from Vedavyasa which says “vaishnavam naaradIyam cha tathaa bghaagavatham shubham | gaaruDam cha tathaa paadmaM vaaraahaM shubhadarshanE | ShaDEtaani puraaNaani saatvikaani mataani vai | brahmaaMdaM brahmavaivartham maarkaMdEyaM tathaiva cha | AgnEyaM cha ShaDEtaani taamasaa nirayapradaa: | meaning  – Satvika puraanaas are six – VaishNava, naaradIyak, bhaagavatha, garuDa, padma, and Varaaha.  Raajasa puraanaas are six – BrahmaanDa, brahmavaivarta, maarkaMDeya, bhaviShyOttara, vaamana and braahma.   Taamasa puraanas – matsya, korma, linga, Skanda, shaiva, Agneya.

 • Shiva or Vishnu sarvottama – Jalandhara samhara issue :

Then Lingarajendra questioned – Even in Varaha purana, declared as saatvika Purana also Shiva sarvottamatva is proved – wherein – Once for killing Jalandhara named daithya, Srihari did penance to Shiva and was daily doing the archana with thousand Lotus flowers.  Once Shiva made the lotus disappear, so Srihari offered his eye itself to Shiva in lieu of Lotus.  Then Shiva gave him Sudarshana and eye to Srihari, so he became Pundareekaksha.  Then Srihari killed Jalandhara daithya with Sudarshana given by Shiva.  It proves that Shiva is supreme.

Vijayeendra Tirtha – Ofcourse this story is mentioned in the Varahapurana poorvakhanda.  Just like Sathvika, raajasa, tamasa puranaas, even saathvika puranaas some portion are taamasa, in taamasa some portion are saathvika.  As such this story is not acceptable, as Varahapurana poorva khanda is considered as taamasa portion.  He also showed the proof for considering this portion as taamasa.

 • Shiva or Hari sarvottama – other issues –
No Lingaraja – Shiva Sarvottama Vijayeendraru – Hari Sarvottama
1 During tripuravijaya – Shiva killed Tripurasura with Vishnu and Brahma as the saadhana In Bhagavatha it is said that with the blessings of Srihari only Rudra defeated Tripurasura. Further Narayana is Rudrantaryami as per Mahabharata Karnaparva
2 During Dakshayajna when Vishnu was running away, Shivavatara boota Veerabadra defeated Vishnu Srihari & Brahma both were not present in Daksha yajna as per Bhagavatha, as such it is not acceptable
3 After the killing of Hiranyakashipu, when all the gods approached Shiva, he came in Sharaba roopa, attacked Narasimha, severely, Narasimha was bleeding and begged Shiva excused him and blessed   Srihari. As per Skanda purana Veerabadra defeated Narasimha. As per Shaivapurana Rudra himself came in as Sharaba and defeated Narasimha.  Which is right, whether it is Rudra or Veerabadra?   As there is differences between two taamasa puraanaas itself.  There is no such evidence from any saatvika purana.  How can it be justified?  There are many puranaas which says that Nrusimha himself killed Sharabha.    They are :

 1. As per Padmapurana
 2. As per Vamana purana
 3. As per Koorma purana
4 Rama did the pratistapane of Shiva in Rameswara as per Koorma purana for Brahmahatya dosha parihara Just because Rama did linga pratistapane, it doesn’t mean that Shiva is supreme.  Srihari has blessed Rudra “ ahamapyavataarEshu tvaaM cha rudra mahaabala | taamasaaM mOhanaarthaM pUjayaami yugE yugE |.Rudra prayed Srihari “ anyadEvam varam dehi. martyO bhUtvaa bhavaanEva mama saadhaya kEshasva.  maaM bhajasva cha dEvesha.  Varam mattO grahaaNa cha.  EnaahaM sarvabhUtaanaam pUjyaat pUjyarObhavaM.  dEvakaaryaaMtarEshu maanuShatvamupEyivaan| tvaamEvaaradha- yiShyaami mama tvam varaObhava” as quoted in Varaha purana, Rudrageeta, korma purana, etc, Shiva prayed Srihari to bless him in his avataraas.  Srihari does not have any punya-paapalepa. It was only done as per desire of Rudra. As such, it does not prove that Shiva is sarvottama.
5 When Vedavyasaru was telling in front of many sages as “satyam satyam punassatyam uddhrutyam bhujam uchaye” vedashaastraat param naasti na daivam kEshavaatparaM” – he lost his shoulders It is said in Skanda purana kaashikanda.  “avaidikatrayam jnaanam vaasiShtam sootra samhitaa. kaashIKandam parityaajyam vaidikasya virOdhata:”.  As per the quotes, Kaashikanda is avaidika and tyaajya.  As such, the instance wherein Vedavyasaru lost his shoulders is not acceptable

4. Shilpa Kala Praveenyate – He showed his expertise in “Shilpa Kala” also by preparing idols of Ramachandra Devaru, Seeta, Bhoovaraha with candles. He further did many idiols in metals which are even today being worshipped at Kumbakona Samstana.

Idols created by Sri Vijayeendraru

5. Ornaments making – When an Ornament merchant wanted to test him over preparation of ornaments, there also he showed his expertise and all the judges decided that the ornaments prepared by Sreegalu is the best.

6. Devadasi – When a devadasi wanted to have a “Kama Trupti”, Sri Vijayendraru accepted and asked her to come the next day. Next day, Sreegalu told one of his servants to just touch a flower on her back, when she enters the mutt. So did the servant. The devadasi felt fully satisfied, told that she had fulfilled her kama-pipase and she could not control herself, she fell there itself. When she got up, she accepted her defeat and requested the seer to forgive her and bless with Jnaana.

7. Shaiva Sanyaasees defeated – In Kumbakona, there was the prominence of Shaivaas during that period. They used to defeat all Brahmin saints, pundits through their Mantra shakti, panditya, and make them their shishyaas. When Vijayeendra Tirtharu was on his way to Kumbakona Kumbeshwara Temple, this Shaiva Sanyaasis were coming in a Pallakki, and so was Vijayendraru in another pallakki. It so happened that that the Shaiva Sanyaasis who got down from the pallakki, got up on a nearby wall. The wall was moving with the mantra shakti, and these shaiva sanyaasis were sitting pretty on the wall laughing at Vijayeendraru. On seeing this Vijayeendraru told his servants to remove their hands on the pallakki and the pallakki was moving without any support. In this way, Vijayeendraru defeated them in Mantra-tantra shakthi itself.

8. Adhipathya of Kumbakona -After having been defeated by mantra shakti, Shaiva sanyaasees under the leadership of Lingarajendra, tried to defeat him over Shastra Panditya. There also after severe arguments for many days, he defeated them in all sets of questions and finally they accepted their defeat and surrendered their entire property to him. In this way, the prominence of Shaiva in Kumbakona came to an end.

9. Sarovara Dispute – After Lingarajendra accepted his defeat and went out of Kumbakona, some of the Shaiva pundits could not tolerate their defeat. They wanted to have a revenge over the swamiji. They planned in a different way. At that time, in Kumbakona, all Dwaita-Advaita-Vishistadvaita Brahmins were living in peace respecting each other’s religion. These Shaiva miscreants tried to spoil the Brahman-relationship. So they planned an idea. They told that the “Sarovara” which was lying between Kumbeswara Temple and Sarangapani Temple belonged to Shaivas and that the Dwaitees and other Vishistadvaitees do not any right over the Sarovara. They must never come there. As Vijayeendra Tirtharu was controlling the entire Dharmadipatya of Kumbakona temples, all three groups, viz., Dwaita-Advaita-Vishistadwaita came to Vijayeendraru, who settled the dispute to the full satisfaction of one and all that the Sarovara actually belongs to Sarangapani Temple itself, but it can be used by both the group.

10. Linga turned Hanuma –      Some Shaiva miscreants unable to tolerate this, stayed outside of Kumbhakona, after having been defeated. After a few years, they told that the entire sarovara must be utilised only by Shaivaas. Again both the groups came to Vijayeendraru for decision. He told them not to raise unnecessary dispute as it is being used by both the groups. If it is proved that the Sarovara belongs only Sarangapani, the Shaivaas could not come there at all. But they didn’t accepted and claimed their ownership over Sarovara. Hence, Sreegalu told both the groups that “let us have an search of the Sarovara. If it has more Shaiva proof, then it belongs to them, however if it has more Vaishnavas proof, they it belongs to Vaishnava and that the other groups must never claim their ownership on the Sarovara. They all accepted. These Shaiva miscreants put many Basava idols and thousands of Linga stones in the Sarovara, a day before the fixed date for testing the Sarovara to ensure that there are more shaiva symbols.  Next day- Sreegalu came, both the group leaders also were present to test – to whom the sarovara belonged. Sri Vijayeendraru throwed some abhimantrita mantrakshate on the sarovara. 4-5 people from each got down the sarovara to see the symbols available. To the shock of Shaivaas, the sarovara could give many many hanuma idols and saligramaas. The Basava Vigraha and linga stones which shaivaas had become Hanuma Vigraha and Saligramas respectively to the surprise of all. Then every body agreed that the Sarovara is the property of Vaishnavaas only.

11. Kumbakona – Tanjore – Tanjavur and Kumbakonam were a replica of the Vijayanagara kingdom, in the cultivation of the art of dance, music, literature, Vedic studies and Darshanas (philosophical doctrines).

 • Grantha Darshana of Sri Vijayeendra Tirtha :

Sri Vijayeendra Tirtha has written more than 100 granthas.  Some of the granthas are described herebelow :

 1. Pramana Paddati Vyakyana –  This is a Tippani on Pramanapaddati comprising of 800 granthas.
 2. Adhikaranamala – It comprise of Meemamsa nyaaya explanation as used in Nyayamruta
 3. Chandrikodaahruta nyayavivaraNam – Some advaithees tried to condemn Madhwa Bhashya telling that Acharya Madhwa has not considered Meemamsa nyaaya.  Sri Vyasarajaru had already answered through his Chandrika, Tarkatandava, Nyayamruta.  Still some Pandits like Appayya Deekshita, etc., condemned Vyasaraja’s granthas saying only they had panditya in Meemasa Shastra.   As such, Vijayeendra Tirtha answered all the condemned vaakyaas of Appaya Deekshita with the assistance of quotes of Chandrika’s Poorvameemamsa adhikarana and for the jnaanarjana of Madhwas with grantha “Chandrikodaahruta Nyaayavivaranam”.
 4. Appayya Kapola ChapETika –  As the very title itself suggests, it is a grantha made specificially to condemn the quotes of Appayya Deekshitaru.
 5. “Chakrameemaamsa – This is about Taptamudradharane and has proved that Vaishnavaas SHOULD have vishnu’s shanka chakra taptamudradharana by quoting various quotes from Veda.
 6. “Bedha Vidya vilasa –   This is an argument grantha, which establishes Panchabedha, with Pratyaksha, Pramana, Anumana, he has proved Jeeveshwara Bedha.
 7. Paratattva Prakashika –   It is a grantha condemning Shiva Sarvottamatva as claimed by Appayya Deekshita’s grantha titled and to prove Vishnu sarvottamatva.
 8. Siddhaanta saaraasaraviveka – This is a grantha which interrogates the Ramanuja shastra
 9. Ananda Taratamya Vadartha –  This is another grantha condemning Ramanuja Shastra which had tried to condemn Vyasaraja’s Chandrika.  Sri Vyasarajaru had condemned in his Nyayamruta and Chandrika, many of quotes of Vishishtadvaita and its Ananda Taratamya.    Vishishtadvaitees Sri Tatacharya, was so frustrated and showed anger on  Vijayeendra Tirtharu by writing a grantha titled “Vijayeendra Parajaya”, during his period itself.
 10. Nyayadhwa deepika – This is a grantha to mainly show that Madhwa soddhantha does not neglect poorva meemamsa shastra.
 11. VaagvaiKarI This proves veda pramanya, brahma is sakala kalyana gunaparipoorna, and condemns nirgunatva, avachyatva.
 12. NarayaNa Sabdartha nirvachanam –  Appayya Deekshita and other shaivas tried to give the meaning for NarayaNa Shabda as “Shiva”, but  Vijayeendra Tirtha clarifies and proves that all names can be applied and established on Shiva but not “NarayaNa” shabda, which can be applied only on Srihari, because mainly “Na” is the main obstable.
 13. Pishta pashumeemaamsa – It is a grantha which says that in vaidika yajna pishta pashu only to be offered and the living pashu.  Advaithees and Vishishtadvaitees support saakshat pashubali.   This he has proved with many of the veda quotes, sookthas from aitareya.
 14. Advaita Shiksha – This is a condemning grantha for Advaita Deepika by Nrusimha Sharma.
 15. Shaiva Sarvasva khandanam – This is a small grantha.  Shaivas have in their granthas tried to establish Shiva is supreme with some of the quotes from 11 puranika upaakyanas, viz.,  i) Vishnu tried to search Shiva linga moolanveshana; ii) During Ksheerasagara samudra mathana Srihari ran away but Shiva drunk Haalaahala  iii) During Tripurasura’s killing Vishnu himself was Shiva’s arrow, iv) Nrusimha roopi Vishnu defeated by Sharabharoopi Shiva.  These instances, Advaitees had brought from Koorma, lingal, Varaha, Skanda, and Shivapurana and tried to prove Shivasarvottamatva.  To condemn these, Vijayeendra Tirtha gave quotes from Satvika puranaas, shrutees from Taittareeya, aranyaka, Rugveda, etc.  Even though all those are quoted from Vedavyasa’s granthas only, they have been termed as tamasa puranaas from Vedavyasa himself and as such, they can’t be accepted as true.
 16. Subhadra Dhananjaya –  This is a drama related to Arjuna-Subadra.
 17. Madhwa Tantra naya Manjari –  This is a grantha related to Sootraprastana.
 18. Madhwadhva kanTakOddhara –   Appayya Deekshita condemned Acharya Madhwa’s Brahma sootra Bhashya in many of his granthas.  Sri Vijayeendra Tirtharu condemned all those quotes with this grantha Madhwadhwa Kantakoddhara as follows –
Appayya Deekshita’s Condemn of Acharya Madhwa Shastra Vijayeendra Tirtha’s condemn of quotes of Appayya Deekshita
Acharya Madhwa has quoted svakapola kalpita shrutismruti vaakya  (unavailable quotes) These applies to Shankaracharya, Ramanujacharya also.  Even many of their quotes are not available.  They too have used aprasiddha shruti (not famous shruti quotes).  It is only prejudice to comment only about Acharya Madhwa.
Madhwacharya followed his own style without following others. Madhwacharya is really tatvanveshaka.    Because he has come out with a new definition only, one could understand that there is “Bedha”, “Bhinna”,
Acharya Madhwa didn’t followed Meemamsa while writing Bhashya. Acharya Madhwa or his followers does not know about Poorva meemamsa shastra, and they have not given justice for Bhashya It is improper to tell that in Madhwa matha, Poorva meemassa shastra is neglected.  Has given reference of many such meemamsa quotes by Madhwa Teekakaaraas.
Madhwacharya declared himself as Vayudeva’s avatara without proper justification There are many references in Vedaas
Madhwacharya didn’t had the knowledge of Vyaakarana shastra and has used wrong prayogaas and some quotes look like childish. To prove the knowledge of Vyakarana shastra, he has quoted reference from Chandrika, Nyayasudha, Anuvyakyana, Tantraratna and upheld Madhwamatha.

During one of their meetings a lengthy discussion was held between the two about “naaraayaNa”, whether it is telling Srihari or Shiva :

 • Appayya Deekshita – “Eko rudrO na dvitIyOvatasthE, na sannachaasachchiva Eva kEvala”.
 • Vijayeendra Tirtha –  “naaraayaNO vaa idamagra Aseet n brahmaa n cha shaMkara:”
 • Appayya Deekshita – “naaraayaNa shabda: shivapara: shivavRuttidharmaavachchinnapratipaadakatvaat, shivashabdavat” –
 • Vijayeendra Tirtha – naaraayaNa shabda: na shivapara: shivaananadhikaraNakaalavRuttyartha pratipaadaka: sa tatparO na, yathaa GaTaanadhikaraNa kaalavRutti GaTadhvaMsapratipaadaka GaTadvaMsa shabdO na GaTa para:”.

Appayya Deekshita tried to interpret “naaraayaNa” shabda to Shiva in many ways, the arguments lasted for several months, but just because of the last letter “Na” Appayya Deekshita could never win over Vijayeendraru in establishing Shivatva for Narayana shabda.  “Na” can be used only for Srihari and for none was the substance of the granth.

 • Granthas of Vijayeendra Tirtharu

1. Adhikaranamala
2. Adwaitha Shiksha
3. AitarEyopanishad bhashya Vyakya
4. Ananda taratamya vadarthah
5. Anubhashya Tippani
6. Anuvyakyana Tippani
7. Appayya kapolachapetika
8. Brahmasootra Nyayasangraha
9. Bruhadaranyopanishad bhashya vyakya
10. Bheda vidyavilasah
11. Bheda Prabha
12. Bheda Sanjeevini
13. Bhedaagama Sudakara
14. Bheda chintamani (Bhedakalpataru)
15. Bheda kusumanjali
16. Bhedaprabha (Bhedarathnaprabha)
17. Bhuttoji Kuttanam
18. Chakra meemamsa
19. Chandrikodahrutha Nyayavivaranam
20. Chandogyopanishad bhashya vyakya
21. Dwasuparnam ityaadinam Bedaparatva samarthanam
22. Eashavasyopanishad bhashya Teeka Tippani
23. Geeksharaartha:
24. Geetabhashya prameyadeepika vyakya
25. Geethatatparya nyaayadeepika vyakyanam
26. Kathalakshana teeka vyakhya
27. Karma Nirnaya Teeka Tippani
28. KaTakopanishad bhashya Vyakya
29. Kenopanishad bhashya Teeka
30. Kuchodya kutharah
31. Lingamoolanveshana khandanam
32. Madhwadhwa kantakoddharah
33. Madhwa siddhantha sarodharah
34. Mandookopanishad bhashya vyakya
35. Mayavada Kandana Teeka Tippani
36. Meemasa nyaaya koumudee
37. Mityatvanumanu Kandana Teeka Tippani
38. Mundakopanishat Bhashya Vyakya
39. Narasimha stutih
40. Narayana shabdartha Nirvachanam
41. Nyayadeepika tippani
42. Nyayavivarana tippani
43. Nyaayamrutha Gurvamoda
44. Nyaayadhwa Deepika
45. Nyaayamrutha Nyayarathnamala
46. Nyaayamruta Madhyamamodha
47. Nyayamrutaamoda
48. Nyaaya moukthikamala
49. Nyayamala (Chandrikavyakhya)
50. Nyaya champakamala
51. Nyayamruthodahruitha Jaimineeya Nyayamala
52. Nyayasudha vyaakyaa bindu:
53. Nyayamukurah
54. Nayanamanjaree
55. Omkara vaadaartha
56. Paapavimochana stotram (Duritapahara stotra)
57. Padartha sangrahah
58. Pancha sanskara deepika
59. Parameyadeepika tippani
60. Paratattva prakashika
61. Pramana paddhathi vyakhya
62. Pramana lakshana teeka vyakhya
63. Pranava darpana khandanam
64. Pishtapashu Meemamsa
65. Panchasamskara deepika
66. Ramanuja matha reethya Sootrartah
67. Rugbhashya Tippani
68. Sarva siddhantha saraasaara vivekah
69. Sanmarga deepika
70. Shruthi taatparya Koumudee
71. Shruti Tatva prakashika
72. Shruthyartha saara:
73. Shaivasarvasva khandanam
74. Siddhantha saraasara vivechanam
75. Shatprashnopanishad bhashya Teeka Tippani
76. Sripadarajashtakam
77. Shravana Vidhivilaasa:
78. Sri Vyasaraja Stotram
79. Subhadra Dhananjayah (Kavya)
80. Sootraartha sangraha
81. Taittareeyopanishad bhashya Teeka
82. Tattvamanikya petika (Tattvaprakashika tippani)
83. Thureeya Shivakhandanam
84. Tattvasankhyana teekavyakhya
85. Tattvodyatha goodhabhava prakashah
86. Tatparya Chandrika Vyakya
87. Tatparya Chandrikabhooshanam
88. Tatparya Chandrika Kuchodya KuTara
89. Upasamhara vijayah
90. Ubhayagrasta Rahoodayah (Play)
91. Upadhikandana Teeka Tippani
92. Vaadamalika
93. Vagvaikharee
94. Virodhoddharah
95. Vishnu Stuti Vyakyana
96. Vishnu tattva nirnaya teeka
97. Vyasaraja vijayah ( Kavyaa)
98. Yukti ratnakara (tarkatandava vyakya)

Source : Sadacharasmruti.          Collection by : Narahari Sumadhwa

Shanaischara Jayanthi

Shanaischara (Saturn)   Kakshya – 26th

Click for Shanaischara kruta Narasimha Stotra

Click for Shanaischara

EkaadashIsamaM kiMchit paapatraaNaM na vidyatE |
vyaajEnaapi kRutaa raajan na darshayati bhaaskariM |
एकादशीसमं किंचित् पापत्राणं न विद्यते ।
व्याजेनापि कृता राजन् न दर्शयति भास्करिं ।
(As both Yama and Shanaishchara both are sons of Surya – they both are termed as “Bhaskari” – if one does Ekadashi, there will not be any fear of Yama or Shani)
shanE dinamaNE sUnOhyanEkaguNasanmaNE |

ariShTaM hara mE bhIShTaM kuru maa kuru saMkaTaM |

(SrI vaadiraajatIrthavirachita shrI shanistOtraM )

शने दिनमणे सूनोह्यनेकगुणसन्मणे । अरिष्टं हर मे भीष्टं कुरु मा कुरु संकटं ।
(श्री वादिराजतीर्थविरचित श्री शनिस्तोत्रं )

ಕೋಣಪ: ಪಿಂಗಳೋ ಬಬೈ ಕೃಷ್ಣೋ ರೌದ್ರಂ ತೋಕೋ ಯಮ: ಸೌರೀ ಶನೈಶ್ಚರೋ ಮಂದ: ಪಿಪ್ಪಲಾದೇನ ಸಂಸ್ತುಥ:
ನಮಸ್ತೇ ಕೋಣ ಸಂಸ್ಥಾಯ ಪಿಂಗಳಾಯ ನಮೋಸ್ತುತೇ ನಮಸ್ತೇ ರೌದ್ರಸಂಜ್ಞಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಅಂತಕಾಯಚ
ನಮಸ್ತೇ ಯಮ ಸಂಜ್ಞಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಶೌರಯೇ ವಿಭೋ ಶನೈಶ್ಚರ ನಮಸ್ತೇಸ್ತು ಮಂದ ಸಂಜ್ಞಾಯತೇ
ನಮ: ಪ್ರಸಾದಂ ಕುರು ದೇವೇಶ ದೀನಸ್ಯ ಪ್ರಣತಸ್ಯ ಮೇ ||
ಶ್ರೀದಶರಥ ಮಹಾರಾಜ ವಿರಚಿತ  ಶನೈಶ್ಚರಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ|)
कोणप: पिंगळो बबै कृष्णो रौद्रं तोको यम: सौरी शनैश्चरो मंद: पिप्पलादेन संस्तुथ: नमस्ते कोण संस्थाय पिंगळाय नमोस्तुते
नमस्ते रौद्रसंज्ञाय नमस्ते अंतकायच नमस्ते यम संज्ञाय नमस्ते शौरये विभो शनैश्चर नमस्तेस्तु मंद संज्ञायते नम: प्रसादं कुरु देवेश दीनस्य प्रणतस्य मे ॥
।श्रीदशरथ महाराज विरचित शनैश्चरस्तोत्रं संपूर्णं।
“Shanishchara Jayanti”  is believed to be the day when Shani, one of the Navagrahas (planets) made its appearance on Earth.  Shanaishchara has the capacity to create influence on the horoscope and in their lifeShanaischara’s birth day is Vaishaka Krishna Amavasye.

He was born as the son of Surya and Chayadevi.

Surya’s wife SanGya (संज्ञ्यादेवि ) is the daughter of Vishwakarma. Surya got Yama, Yamuna and Shraddadeva (Vaivaswatha Manu) from SanGyadevi.  After giving birth to three children, when she could not sustain the extreme heat of Surya, she left him, leaving her shadow (Chayaa) and went to her father.   SanGyadevi asked Chayadevi to stay as the wife of Surya and told her not to reveal about SanGyadevi’s leaving him. Chayadevi had told SanGyadevi that if Surya comes to know about the same, she would tell and leave him.  Her father sent her back saying that it is not proper to come without the permission of husband.  But she didn’t returned to Surya, instead went to forest and was wandering in the disguise of an horse.

So, Chayadevi stayed there in the disguise of SanGyadevi as the wife of Surya, who was unnoticed of the fact that SanGyadevi has left.  He got 3 children in Chayadevi.    Shani is the first son of Chayadevi and Surya.

Shanaishchara is slow in his move

As per Narasimha Purana

As the days passed, Chayadevi started neglecting the children of SanGyadevi and was taking care more on her own children.  That is she showed her Step mother attitude on the children of SanGyadevi.  This made Yama angry and he complained to his father.  Initially Surya didn’t bother about that.  After many complaints, Surya questioned his wife as to why she was showing partiality to her own children.  This made Chayadevi leave Surya.  Now Surya realized that his wife SanGyadevi was not there with him.  He got angry and cursed his son Shani born from Chayadevi to be handicapped.  Shani is said to have less power to his legs because of the curse by his own father and as such he is very slow in movement.

Then Surya went in search of his wife, and found that his wife had become an horse.  He too took the disguise of an horse and went to his wife SanGyadevi and asked her to come back.  Surya and SanGyadevi (both in the disguise of horse) got two sons called as Ashwini Devate.

As such, Surya has eight children – three from SanGyadevi, three from Chayadevi and two from SanGyadevi again (during horse disguise).

As per Brahma Vaivarta Purana –   Once when Ganapathi was born, all gods had come to see the child as it was very handsome and was attracting.  Even Shani had come to see the child, but he was hesitating, as he had a curse from his wife (Shani’s wife) that if he sees the child directly, the child’s head would fall.  But Parvati insisted Shani to come and see the child.  As soon as Shani saw the child, as his drusti was fierce, and as per curse of his wife, the head of Ganapathi fell.  Now, Parvathi got angry at Shani, she cursed him to be handicapped and as such, Shani is handicapped.  Subsequently Vishnu brought the head of an elephant to the body of Ganapathi and joined.  As such, Ganapathi is said to have elephant’s face (As he was doing the smarana of Vishwambara roopa of Srihari – Vishwambhara roopa is the Srihari’s central face).

Graharaajo bhava shanE madhvarENa haripriya: |
shaapOmOGastatO mEdya kinchit KanJO bhaviShyasi |
(Brahma Vaivarta purana)

(The difference in Puranaas may be due to Kalpa bedha)

When Parvati cursed Shani, Surya angry was upset and was about to curse her, but by that time, Parvati blessed the child that he shall not become fully handicapped, instead he shall be a cripple or lameman (one who moves slowly).

On this day we must do the daana of sesamam (eLLu), gingelly oil, deepadaana, which makes Shani happy.

 • SaaDE saatee –  The graha SHANAISCHARA (Saturn), also known as “Manda” (slow), is generally known to affect one adversely on occasions when he occupies certain positions in one’s horoscope like Saade Saati (7 1/2 years) Ashtama Shani (Saturn in 8th house – 2 1/2 years) etc. 
 • Shani’s Vehicle  –  Crow
 • Shani’s day   – Saturday
 • He is called as “Bhaskari” – as he is suryaputra
 • Shani is one among the Navagrahaas.
 • He is called as Shanaischara – as he is a slow mover from one raashi to the other when compared to other planets.
 • He is called as “TaraNi nandana – as he is the son of Suryaputra
 • He is called as “Chayaputra” as he is the son of Chaya  (shadow wife of Sun)

Shani prarthane

krUraavalOkanavashaad bhuvanaM klEshayati yO graha: ruShTha: |
tuShThO dhanakanakasuKaM dadaati sOTismaan shanaiSchara: paatu||
kONaM nIlaaMjanapraKyaM maMdachEShThaaprasaariNaM |
Caayaa maartaaMDasaMbhUtaM namasyaami shanaishcharaM ||
nIlaaMjanasamaabhaasaM raviputraM yamaagrajaM |
CaayaamaartaaMDasaMbhUtaM taM namaami shanaishcharaM |

क्रूरावलोकनवशाद् भुवनं क्लेशयति यो ग्रह: रुष्ठ: ।
तुष्ठो धनकनकसुखं ददाति सोटिस्मान् शनैश्चर: पातु॥
कोणं नीलांजनप्रख्यं मंदचेष्ठाप्रसारिणं ।
छाया मार्तांडसंभूतं नमस्यामि शनैश्चरं ॥
नीलांजनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं ।
छायामार्तांडसंभूतं तं नमामि शनैश्चरं ।

Source – Harikathamrutasara, Krishnamruta maharnava, Chaitradimasa kartavya,  Pravachanas, etc

Collection by Narahari Sumadhwa